English   |     |  ورود به سايت
آغاز بکار شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست پژوهشکده علوم و صنایع غذایی آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، شورای  بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست در جهت ارتقاء سطح ایمنی و با هدف آگاهی از وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست آزمایشگاه‌های پژوهشکده و دستیابی به اولویت‌های مورد نیاز آزمایشگاه‌های این مجموعه شروع به کار کرد.

در طی جلسه‌ای که به همین منظور با حضور اعضای شورای ایمنی پژوهشکده برگزار شد، برای اولین گام در استقرار نظام (HSE) در پژوهشکده، مقرر شد پس از تعیین اعضاء، آیین نامه شورای ایمنی تهیه و برای عملیاتی شدن آن اقدامات لازم انجام شود.

شایان ذکر است در این شورا سطح ایمنی فعلی پژوهشکده  مورد بررسی قرارگرفت تا درآینده ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت، راهکارهای عملی و مناسب برای بهبود وضعیت ایمنی در آزمایشگاه‌های این موسسه ارائه شود.