English   |     |  ورود به سايت
برگزاری سخنرانی علمی با عنوان «فناوریهای غیرحرارتی در صنایع غذایی، نوآوریها و چالشها»

به مناسبت هفته پژوهش و در راستای برنامه های علمی اجرا شده در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، سمیناری با عنوان «فناوریهای غیرحرارتی در صنایع غذایی، نوآوریها و چالشها» با حضور «دکتر شیما شایانفر»، از دانشگاه A&M تگزاس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در این سمینار که با هماهنگی گروه همکاریهای علمی بین المللی پژوهشکده و در محل سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، جمعی از اعضای هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان شرکت داشتند.
در این سخنرانی، دکتر شایانفر با اشاره به ضرورت ورود فرایندهای نوین غیرحرارتی به حوزه صنعت غذا، به معرفی فناوریهای فشار هیدرواستاتیک بالا، میدانهای الکتریکی پالسی قوی و استفاده از پرتوهای یونیزه( Electron Beam) پرداخت.
وی در ادامه سخنرانی خود مزایا و چالشهای مربوط به هریک از این روشها را مورد اشاره قرار داد. در پایان این سمینار، جلسه ی پرسش و پاسخ برگزار شد.