English   |     |  ورود به سايت
امضای قرارداد پژوهشی با شرکت قارچ یکتای سپاهان
به منظور برقراری ارتباطی پویا و دو سویه با فعالان صنعت غذای کشور، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و شرکت قارچ یکتای سپاهان قرارداد پژوهشی امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، این قرارداد بر اساس تفاهم نامه مشترک به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در افق برنامه راهبردی این مؤسسه برای انجام طرح های پژوهشی و ارائه خدمات علمی و فنی با رویکرد ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت محصولات غذایی به امضاء رسیده، منعقد شده است.
هدف از امضای این قرارداد ارتقای بهره وری در تولید و نگهداری قارچ دکمه ای به سفارش شرکت قارچ یکتای سپاهان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان قارچ خوراکی در کشور، توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در قالب طرح پژوهشی می باشد.