English   |     |  ورود به سايت
در اختتامیه 17 نمایشگاه بین المللی پژوهش، فناوری و فن بازار کشور؛ دو قرارداد مشارکت طرح پژوهشی به ارزش 4 میلیارد ریال توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی امضاء شد
در مراسم اختتامیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی پژوهش، فناوری و فن بازار کشور 2 قرار داد مشارکت در اجرای طرح پژوهشی توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به ارزش 4 میلیارد و 300 میلیون ریال امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، در این مراسم قرارداد مشارکت در اجرای طرح پژوهشی با موضوع ایجاد محصولات جدید بر پایه زرشک با شرکت " پیشتازان بازرگانی ارشیا شید هدیش" به ارزش یک میلیارد ریال منعقد گردید.
این گزارش می افزاید: طرح پژوهشی با عنوان " طراحی مدل مفهومی زنجیره تولید تا مصرف نان طیب " با شرکت "ناهید آسمان ایرانیان" به ارزش 3 میلیارد ریال، قرارداد امضاء شده دیگر با پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در اختتامیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی پژوهش، فناوری و فن بازار می باشد.
لازم به ذکر است "بهینه یابی شرایط فرآیند و فرمولاسیون نبات رژیمی" عنوان قرارداد مشارکت در اجرای طرح پژوهشی با شرکت " کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز" با پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با سرمایه گذاری بالغ بر 275 میلیون ریال  است که در این مراسم اعلام شد.