English   |     |  ورود به سايت
در حاشیه سومین کارگاه بین المللی آسیا- اقیانوسیه پروبیوتیک ها در مشهد؛ 4 تفاهم نامه بین المللی به امضا رسید
در حاشیه سومین کارگاه آسیا- اقیانوسیه پروبیوتیک ها که با میزبانی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و با همکاری انیستیتو متخصصین علوم و صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه، دانشگاه جینان چین و انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران برگزار گردید، 4 تفاهم نامه بین المللی امضا شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، به منظور تداوم روابط علمی با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر بین المللی و با حضور نمایندگان علمی نه کشور حاضر در جلسه، سه تفاهم نامه همکاری به امضای ریاست محترم پژوهشکده و روسا یا نمایندگان علمی دانشگاه هوچی مین ویتنام، دانشگاه فنی مالزی و دانشگاه  زینت ایستوان مجارستان رسید. 
همچین در جریان برنامه ریزی این همایش تفاهم نامه همکاری با دانشگاه جینان چین منعقد گردیده بود. 
رئیس انیستیتو APIFP در سخنانی در این مراسم، ضمن ارزیابی بسیار مثبت سومین کارگاه آسیا- اقیانوسیه پروبیوتیک ها، امضای این چهار تفاهم نامه را دستاوردی ارزنده برای همایش مزبور عنوان کرد. 
«دکتر ملک الطاف حسین» اظهار داشت: گسترش همکاری های علمی در عرصه بین المللی و تعامل گسترده میان موسسات همکار APIFP در قالب اجرای طرح های پژوهشی مشترک، تبادل استاد و دانشجو و همچنین برگزاری سمینارها، کارگاه ها و رویدادهای علمی- آموزشی مشترک از اهداف انیستیتو متخصصین علوم و صنایع غذایی آسیا-اقیانوسیه بوده که در این کارگاه زمینه این تعاملات بخوبی فراهم آمد. 
همچنین «پروفسور کنت یو یانگ» معاون دانشکده روابط بین الملل و مدیر دپارتمان صنایع غذایی دانشگاه جینان، «دکتر دام سائو مائو» رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و بیوتکنولوژی دانشگاه هو چی مین ویتنام، «پروفسور ایدا محمد» استاد و مدیر دپارتمان فرایندهای زیستی دانشگاه تکنولوژی مالزی، و «پروفسور کوانگ نگوین»، نماینده علمی دانشگاه  زنت استوان مجارستان ضمن اظهار خوشوقتی از حضور در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، امضای این تفاهم نامه ها را گام مفید و موثری برای همکاری های فزاینده موسسات مزبور با پژوهشکده دانستند. 
شایان ذکر است این تفاهم نامه ها  به منظور دستیابی به اهدافی چون ارتقا و گسترش فعالیت های پژوهشکده علوم وصنایع غذایی در عرصه بین المللی، همکاری میان این مراکز در قالب اجرای طرح های پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو و همچنین برگزاری سمینارهای علمی و کارگاه های آموزشی منعقد شدند.