English   |     |  ورود به سايت
در راستای ارتقای سلامت و امنیت غذایی؛ دستگاه HPLC در آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی راه اندازی شد

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از نصب و راه اندازیدستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC در آزمایشگاه مرکزی این پژوهشکده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، «دکتر سیدمهدی زیارت نیا» گفت: آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در راستای ارتقاءسطح سلامت و امنیت غذایی،  تجهیز آزمایشگاه‌مرکزی خود را در دستور کار خویش قرار داده و با بهره گیری از تجهیزات نوین آزمایشگاه یاقدام به آنالیز مواد غذایی کرده است.

زیارت نیا خاطرنشان کرد: راه اندازی دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC در آزمایشگاه مرکزی، اندازه گیری مایکوتوکسین ها، نگهدارنده ها، رنگ ها، قندها،ویتامین ها، آمینواسیدها را در این پژوهشکده ممکن می سازد.