English   |     |  ورود به سايت
دیدار هیئت نمایندگان سازمان توسعه صنعتی ملل متحد از پژوهشکده صنایع غذایی

در راستای افزایش همکاری های بین المللی بین پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و مراکز تحقیقاتی دیگر هیاتی به نمایندگی از سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)از این مرکز تحقیقاتی بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی علاوه بر این هیئت جمعی از اساتید متخصص در حوزه زعفران دانشگاه کاستیلا لامنچا آلباسته نیز از کشور اسپانیا شامل پروفسورگنزالس آلنسو، پروفسور مانویل کارمونا و پروفسور هاروسیولوپزو مهندس شفیع زاده از شرکت Food Biotech فرانسه از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی بازدید به عمل آوردند.
این دو هیئت در ابتدا مورد استقبال رسمی دکتر سید مهدی زیارت نیا مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکیملی ، دکتر بهروز قرآنی رئیس گروه همکاری های بین الملل و مهندس عباس همتی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی قرار گرفتند.
همچنین در ادامه دکتر رسول کدخدایی ریاست پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به معرفی این پژوهشکده و فعالیت ها و دستاوردهای آن پرداخته و مهمانان از آزمایشگاه های این مرکز علمی بازدید به عمل آوردند.
بر اساس سیاست های پژوهشکده و در راستای افزایش همکاری های بین المللی پس از بازدید این هیئت از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مذاکراتی در راستای تعاملات بیشتر، انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و عقد تفاهم نامه همکاری ما بین این ارگان و هیئت بازدید کنندگان انجام شد.