English   |     |  ورود به سايت
سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها در مشهد برگزار شد

با حضور نمایندگان علمی 8 کشور جهان و 80 تن ازمتخصصین صنایع غذایی، سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها به همت پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و انستیتو متخصصین صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه (APIFP) در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی،دبیر سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها در خصوص اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی دو روزه گفت: ارتقاء دانش پروبیوتیک ها بعنوان یکی از زمینه های علمی، تحقیقاتی و تجاری رو به رشد در جهان، تبادل تجربیات علمی و تخصصی بین دانشمندان این حوزه از کشورهای آسیا اقیانوسیه، تداوم همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه ها و مراکز بین المللی و بررسی راهکارهای تجاری سازی کاربرد پروبیوتیک ها در مواد غذایی مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه به شمار می رود.

«دکتر مرضیه حسینی نژاد» افزود: کارگاه مذکور با همکاری دانشگاه جینان چین و انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند ایران، با حضور 6 تن از اساتیدبرجسته حوزه پروبیوتیک ها از کشورهای آسیا اقیانوسیه شامل استرالیا، نیوزلند، چین،ویتنام، پاکستان، مجارستان و مالزی برگزار شد.

رئیس گروه همکاری های علمی و بین اامللی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی بیان کرد: علی رغم انجام تحقیقات بالینی گسترده در خصوص پروبیوتیک ها و شناخته شدن اثرات مفید وموثر این محصولات بر سلامتی، فعالیت های صنایع غذایی بویژه در بخش تولید منطبق بانیاز کشور و پتانسیل های موجود صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: فرمولاسیون و تولید محصولات پروبیوتیک مبتنی بر ذائقه ایرانی و ایجاد تنوع در این محصولات از نیازهای روز صنعت غذاست.

وی بر لزوم اطمینان مصرف کننده بر دریافت محصول پروبیوتیک با کیفیت لازم و در حدود استانداردهای بین المللی اشاره و تاکید کرد:این امر مستلزم انجام تعاملات و اقدامات اجرایی لازم در کنار پژوهش های کاربردی است.

حسینی نژاد در پایان بر ضرورت تدوین و به روزرسانی قوانین ارزیابی و نظارتی برای تامین اطمینان مصرف کننده تاکید کرد.

رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران نیزاظهار داشت: سابقه تولید محصولات پروبیوتیک در ایران به حدود 12 سال پیش برمی گرددو در حال حاضر حجم فرآورده های لبنی پروبیوتیک بیشتر از سایر محصولات است.

«دکتر مریم تاج آبادی» تصریح کرد: در تمام دنیاپروبیوتیک ها جایگزین آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد در دام شده اند و استفاده از پروبیوتیک ها یک راه حل طبیعی برای حل معضل مصرغ بی رویه آنتی بیوتیک ها درکشور به شمار می رود.

وی با اشاره به تدوین 13 استاندارد برای تولیدمحصولات پروبیوتیک در کشور گفت: این استانداردها باید برای بخش دام نیز تدوین واجرایی شود.

تاج آبادی با تاکید بر اینکه ایران رتبه نخست جایگاه علمی پروبیوتیک ها در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده افزود:متاسفانه تاکنون به علت نبود آگاهی ارزش افزوده لازم در صنعت غذا حاصل نشده است.

وی برگزاری این کارگاه آموزشی را اقدامی مفید درآگاه سازی جامعه نسبت به اثرات سلامتی بخشی استفاده از محصولات پروبیوتیک دانست وگفت: قطعا آشنایی با آخرین یافته های علمی و پتانسیل های داخلی و خارجی می تواندنقش موثری در استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود داشته باشد.