English   |     |  ورود به سايت
مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری برگزار شد
مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با حضور مدیران، اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشکده علوم و صنایع غذایی برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، «دکتر قدیر رجب زاده» رئیس این پژوهشکده ضمن قدردانی از زحمات همکاران برای حضور هر چه باشکوه تر این مجموعه در ایام گرامی داشت هفته پژوهش گفت: حضور پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی پژوهش، فناوری و فن بازار با رونمایی از 4 طرح پژوهشی و امضای 3 قرار داد مشارکت در اجرای طرح پژوهشی به ارزش 420 میلیون تومان قابل توجه بود. 
وی به معیار (TRL) یا همان سطح آمادگی فناوری اشاره و بیان کرد: در نمایشگاه امسال معیار بیان شده مبنای اصلی ارزیابی طرح های ارئه شده توسط مراکز وابسته به وزارت علوم بود که می بایست در سال های آینده برای ارتقاء این معیار در مستندات طرح های پژوهشی توجه بیشتری شود و به عنوان یک معیار مهم در تصمیم گیری ها مد نظر قرار گیرد. 
در ادامه «دکتر سید مهدی زیارت نیا» معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، در خصوص شاخص های عملکردی پژوهشکده، عملکرد واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی و رشد طرح های پژوهشی با مشارکت صنایع به ایراد سخنانی پرداخت. 

همچنین در پایان این نشست از زحمات مهندس سحر صالحی، مهندس مرتضی محمدی، مهندس احمد مستکملی، مهندس سعید جلالیان، علیرضا رحیمیان، مهدی پاشاخانی، عاطفه خلخالی، دکتر علیرضا صادقیان، دکتر مرضیه حسینی نژاد، دکتر ابوالفضل پهلوانلو، دکتر بهروز قرآنی و دکتر محبوبه سرابی تقدیر و تشکر گردید. 

شایان ذکر است که در این مراسم دکتر علی رافع به عنوان پژوهشگر برتر معرفی و از ایشان تقدیر به عمل آمد.