English   |     |  ورود به سايت
نصب و راه اندازی دستگاه کروماتوگرافی گازی – اسپکترومتری جرمی
معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از نصب و راه اندازی دستگاه کروماتوگرافی گازی – اسپکترومتر جرمی (GC-MS) در آزمایشگاه مرکزی این موسسه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی «دکتر مسعود نجف نجفی» گفت: از مهمترین کاربرد های دستگاه GC-MS می توان به جداسازی و شناسایی باقی مانده سموم دفع آفات نباتی در مواد غذایی، اسانس ها و ترکیبات شیمیایی مختلف قابل آنالیز در کروماتوگرافی گازی در بافت های غذایی، گیاهی، بیو لوژیکی و سایر موارد اشاره کرد.
وی تاکید کرد: حاصل این جداسازی تعیین نوع و مقدار اجزای سازنده مخلوط با دقتی کمتر از نانو گرم بر گرم  است.
نجفی با اشاره به اینکه این دستگاه در زمینه های اندازه گیری آلاینده های مختلف زیست محیطی کاربرد وسیعی دارد، بیان کرد: با توجه به افزایش آلاینده ها در محیط زیست و به تبع آن در مواد غذایی و همچنین اهمیت کاهش آلاینده ها در مواد غذایی به منظور حفظ سلامت جامعه، این دستگاه برای رفع نیازهای تحقیقاتی کشور در این زمینه خریداری شده است.
وی گفت: آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی آمادگی ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره برای رفع نیازهای پژوهشی اساتید، دانشجویان و فعالان صنایع غذایی را در سطح استان و کشور دارد.