English   |     |  ورود به سايت
همایش تخصصی با موضوع نبات و آبنبات برگزار می شود
پیرو امضای تفاهم نامه میان پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و انجمن تخصصی صنایع همگن تولید کنندگان صنعتی نبات خراسان رضوی، همایش تخصصی با موضوع نبات و آبنبات برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، در نشست مشترکی که در این موسسه پژوهشی به منظور هم اندیشی و بررسی راهکارهای توسعه صنعت نبات و آبنبات برگزار شد علاوه بر برگزاری این همایش بر لزوم گسترش همکاری های دو جانبه تاکید گردید.
این گزارش می افزاید: انجمن تخصصی صنایع همگن تولید کنندگان صنعتی نبات خراسان رضوی موظف گردید گزارشی از مشکلات موجود در این صنعت را در اختیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی قرار دهد.
لازم به ذکر است: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی انجمن پژوهشکده به تعریف طرح های پژوهشی برای رفع نیازهای صنعت اقدام خواهد کرد.
همچنین در پایان مقرر شد دو واحد تولیدی عضو این انجمن از سوی پژوهشکده مورد بازدید قرار گیرد.