English   |     |  ورود به سايت
همزمان با برگزاری هفته استانی پژوهش و فناوری صورت گرفت؛ بازدید مدیران صنایع زعفران خراسان رضوی از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
همزمان با برگزاری هفته استانی پژوهش و فناوری، مدیران صنایع زعفران خراسان رضوی از توانمندی ها و دستاوردهای پژوهشکده علوم و صنایع غذایی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، در این بازدید «دکتر علیرضا صادقیان»، مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه این پژوهشکده ضمن خوشامد گویی به بازدید کنندگان  در خصوص فعالیت های انجام شده در این مرکز پژوهشی به ارائه توضیحاتی پرداخت.
در ادامه مدیران مذکور ضمن بازدید از آزمایشگاه ها و تجهیزات تخصصی، با دستاوردهای پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در زمینه فرآوری زعفران و استخراج مواد موثره این محصول استراتزیک آشنا شدند.
همچنین مسئولین فنی و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه صنعت زعفران در سخنرانی علمی «دکتر سید مهدی زیارت نیا» با موضوع "ایجاد ارتباط هدفمند بین مراکز علمی پژوهشی- فناوری و واحدهای صنعتی" و «دکتر عبدالله ملافیلابی» با موضوع "زعفران، پژوهش و فناوری که در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، شرکت کردند.