English   |     |  ورود به سايت
رسانه های مکتوب

رونمایی از 4 طرح پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایعغذایی

1-     خبرگزاری فودنا

2-     سایت وزارت علوم

3-     خبرگزاری برنا

4- خبر گزاری ایرنا

5-خبر گزاری مهر

6- خبر گزاری ایسنا

7- خبر گزاری صدا و سیما

کارگاه آموزشی پروبیوتیک

خبرگزاری برنا

خبرگزاری مهر

خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری صدا و سیما

بتا نیوز

روزنامه حسبان

طراحی و استقرار پدافند غیر عامل زیستی لازمه تضمینسلامت جامعه است

حسبان

روزنامه قدس

خبرگزاری صدا و سیما

خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری مهر

خبرگزاری برنا

هدانا

تفسیر نیوز

پایگاه خبری علت

خبرگزاری فودنا

اگری فودز

دانش نیوز

سایت وزارت علوم

طرح های مشترک پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با کشورهای خارجی

خبرگزاری ایرنا

بومی سازی چیلر جذب سطحی توسط محققان کشور
خبر گزاری مهر

گسترش همکاری های علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با مرکز اعتبار سنجی یونسکو

روزنامه حسبان 

خبرگزاری مهر

خبرگزاری ایسنا

دانش نیوز

پایگاه خبری تحلیلی علت

شفقنا

خبرگزاری برنا

بازدید استاندار خراسان رضوی از دستاوردهای پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛
بازدید جمعی از مدیران استانداری خراسان رضوی از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی معتمد محیط زیست شدغذای 15 میلیون گرسنه را دور می ریزیم

وزیر علوم از راه اندازی شبکه ملی آزمایشگاه ها خبرداد

خدا قوت به اهالی خراسان 

مأموریت اصلی ما سلامت غذاست تایید نخستین موسسه دانش بنیان کشور در زمینه علوم و صنایع غذایی

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی: هنر خبرنگار ارائه اطلاعات علمی به عامه مردم استفرآوری زعفران و زرشک متوقف در ایستگاه تحقیقات

بازدید رئیس خبرگزاری ایرنا خراسان رضوی از پژوهشکدهتولید پودر نوشیدنی فراسودمند زرشک در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

عملکرد تولید زعفران، سالانه تا 10 کیلو در هکتار قابل افزایش است
خبرگزاری برنا
قدس آنلاین
خبرگزاری ایرنا
طوفان نیوز
فودنا
رسنا
روزنامه حسبان
روزنامه قدس

یادداشت

روزنامه خراسان – تبعات وارونه شدن هرم غذایی در جامعه

مصاحبه اختصاصی:

روزنامه خراسان- فرآوری مواد غذایی، چرا؟

تنظیم قند خون بیماراندیابتی با سامانه های جدید رسانش و رهش ترکیبات دارویی بر مبنای ایروژل صمغ کتیرا

خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری مهر
سلامت نیوز
قدس آنلاین
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری فودنا
روزنامه خراسان 
روزنامه فرهیختگان 
روزنامه حسبان 


پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در تحقیقات مولکولی زعفران پیشرو است

خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری مهر
قدس آنلاین
فودنا
طوفان نیوز
روزنامه حسبان

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به موسسه پژوهشی ارتقاء یافت

طوفان نیوز
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایرنا
قدس آنلاین

مصاحبه اختصاصی:

روزنامه جام جم - سموم لبنیات در دام پروبیوتیک ها


آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی راه اندازی شد

خبرگزاری ایرنا
قدس آنلاین

بازتاب خبر برگزاری دو کارگاه تخصصی در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

طوفان نیوز

بازتاب خبر بازدید رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی از غرفه پژوهشکده
قدس آنلاین

مصاحبه اختصاصی:
خبر گزاری مهر - سم لبنیات با باکتریهای مفید پروبیوتیک حذف می شود