English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی

محبوبه سرابی جماب

گروه: زیست فناوری مواد غذایی
درجه علمی: استادیار
گرایش: بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی مواد غذایی
تلفن: 35425395-051
فاکس: 35003150-051
پست الکترونیک: m.sarabi@rifst.ac.ir
آدرس: مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد – قوچان- پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

صندوق پستی: 147-91735

سوابق تحصیلی
دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391-1387
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1381-1379
کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1379-1375

زمینه های پژوهشی مورد علاقه
•    بیوتکنولوژی مواد غذایی (تولید متابولیت های اولیه و ثانویه با استفاده از میکروارگانیسم ها، تولید محصولات غذایی پروبیوتیک و سین‏بیوتیک)
•    میکروبیولوژی مواد غذایی (شناسایی و تشخیص میکروارگانیسم های مواد غذایی با استفاده از روش های متداول کشت، روش های مولکولی و ...،  شناسایی سموم میکروبی و کاهش و یا حذف آن ها در مواد غذایی، طراحی کیت های تشخیص میکروبی)

عناوین طرح های پژوهشی اجراء شده و در دست اجراء  
1-    بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر میزان جذب آفلاتوکسین M1  در ماست پروبیوتیک.
2-    بررسی امکان توليد فيلم هاي پلیمری فعال گیرنده اکسیژن بر پایه نمک فلزی آسکوربارت و اتیلن وینیل الکل جهت بسته بندی مواد غذایی.
3-    تولید نانو حامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت القای آپوپتوز.
4-    بررسی اثر تنش های زیستی و غیر زیستی، میزان و نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم تحت شرایط کنترل شده بر ترکیبات مؤثره زعفران.
5-    تولید آزمایشگاهی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضوی (خدمات فنی –مهندسی).
6-    انجام مطالعات نیازسنجی، امكان سنجي و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع پودرهاي نوشيدني الكتروليتي و غيرالكتروليتي در بسته بندي نظامي با ماندگاري بالا جهت جيره نظامي 24 ساعته.
7-    تشخیص آلودگی و بررسی امکان شناسایی قارچ های مولد اکراتوکسین در ارقام مختلف کشمش در استان خراسان رضوی با بکارگیری روش های مولکولی (PCR و RT-PCR).
8-    تعیین و کنترل عوامل ایجاد کننده طعم و آرومای نامطلوب و بادکردگی در محصول دوغ پاستوریزه.
9-    اثر لاکتوباسیلوس اسیدفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر کاهش آفلاتوکسین M1 در مدل شبیه سازی شده معده و روده انسان
10-    ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در خوراک دام و تعیین میزان آلودگی آفلاتوکسین M1 در شیر گاوداری های تحت پوشش رکوردگیری استان خراسان رضوی.
11-    بررسي پتانسيل آلودگي به قارچ‌هاي مولد توکسين در انواع مهم کشمش توليدي در استان خراسان رضوي به وسيله محيط کشت های اختصاصی

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و همایش ها
1- جداسازي و شناسايي فلور قارچي کشمش هاي عمده خراسان رضوي بر پايه ويژگي هاي مورفولوژيکي و مولکولي، مجله (علمی-پژوهشی) پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، مشهد، 1392.
2- مطالعه آلودگی کشمش های تولیدی در استان خراسان رضوی به قارچ های مولد آفلاتوکسین، مجله (علمی-پژوهشی) پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، مشهد، 1391.
3- ارزیابی منابع آلودگی میکروبی موثر بر بادکردگی دوغ ایرانی در طول فرآیند تولید، مجله پژوهش های صنایع غذایی، تبریز، 1390.
4- اثر پوشش خوراکی و شرايط عملیات بر خشک کردن اسمزی قارچ دکمه ای، مجله علوم و صنايع غذايي ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 1390.
تخمین پایداری نسبی روغنهای نباتی بر حسب آزمونهای تسریع شده، مجله علوم و صنايع غذايي ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 1390.
5- حذف آفلاتوکسین M1 توسط سویه میکروبی لاکتوباسیلوس رامنوسوس درمدل شبیه سازی معده انسان، نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم، اردیبهشت 1391.
6- حذف آفلاتوکسین M1 توسط سویه میکروبی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم درمدل شبیه سازی شده دستگاه گوارش انسان در شرایط in vitro ، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،مشهد، شهریور 1391.
7- شناسایی وتشخیص قارچ های تولید کننده اکراتوکسین در کشمش با استفاده از روش مولکولی بر پایه PCR، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،مشهد، شهریور 1391.
8- حذف آفلاتوکسین M1 توسط سویه میکروبی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) در مدل شبیه سازی شده دستگاه گوارش انسان در شرایط in vitro، قم، اسفند 1391.

9- Effect of bioyogurt consumption on fatty metabolites of serum and colonic microflora in healthy subjects, Journal of Agriculturral Science and Technology, 2010.
10- Effect of essential oil of Mentha piperita and Ziziphora clinopodioides on lactobacillus acidophilus activity as bioyogurt starter culture. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 2009.
11- Kinetic parameter determination of vegetable oil oxidation under Rancimat test conditions, Eur. J. lipid Sci. Technol., 2008.
12- PCR-based detection of ochratoxigenic fungi and quantification of ochratoxin in Iranian raisin, Swiss International Conference on Indstrial Microbiology, October, 2012.
13- Isolation and identification of fungi from raisins varieties in Khorasane Razavi, 1st Biotechnology World Congress, Dubai, UAE, February 14-15 2012.
14- Isolation and Characterization of aflatoxigenic Fungi from Raisins Varieties in Khorasane Razavi, 1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, November 3-6, 2010.
15- Application of magnetotactic bacteria in production of magnetosom’s nanoparticles, 1st International Congress on Food Technology, Antalya, Turkey, November 3-6, 2010.
16- Effect of Edible Coating and Treatment Condition on Osmotic Dehydration of Button Mushroom (Agaricus bisporus), New Challenges in Food Preservation, EFFoST Conference, Budapest, Hungary, November 11-13, 2009.
17- Determination of Contamination Sources During The Manufacturing of Traditional Iranian Yoghurt Drink, New Challenges in Food Preservation, EFFoST Conference, Budapest, Hungary, November 11-13, 2009.


کتب
1-    فائزه تجلی، محبوبه سرابی جماب، رضا کاراژیان، محمد حسن‌زاده، معصومه مهربان. آلاینده‌های شیمیائی شیر و فراورده‌های لبنی. انتشارات جهاددانشگاهی مشهد. 1390.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویی
1-    مرضیه کته شمشیری، بررسي اثر لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر كاهش آفلاتوكسين M1 در مدل شبيه‌سازي شده معده و روده انسان. 1390.
2-     امیرسجاد مدرسی، بررسی امکان تولید فلیم پلاستیکی فعال گیرنده اکسیژن بر پایه نمک آسکوربات جهت افزایش زمان ماندگاری بادام زمینی.1391.
3-    نسیم ادیب پور. بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک.1392.

تدریس
عنوان درس: میکروبیولوژی مواد غذایی و آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی، مقطع کارشناسی پیوسته، دانشگاه غیر انتفاعی وارستگان، نیمسال دوم تحصیلی 92-91
عنوان درس: روش های نوین شناسایی میکروارگانیسم، مقطع دکتری، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، نیمسال دوم تحصیلی 92-91
عناوین دروس: تکنولوژی نوشابه سازی، صنایع گوشت و شیلات، صنایع تخمیری، بیوشیمی، میکروبیولوژی عمومی و میکروبیولوژی مواد غذایی، مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، 1390-1388

برگزاری کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه: روش‌های تشخیص آلودگی‌های میکروبی در مواد غذایی، مکان برگزاری: شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمالشرق کشور، 1388
عنوان کارگاه: مهارت های آزمایشگاهی عملیات میکروبیولوژی، مکان برگزاری: پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد، 1389
عنوان کارگاه: آشنایی روش تئوری و عملی الایزا، مکان برگزاری: پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد، 1390