English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی: علیرضا صادقیان
گرایش: تکنولوژی فرآوری مواد غذایی
استادیار گروه فرآوری مواد غذایی
تلفن: 35425401-051
فاکس: 35425406-051
پست الکترونیک: A.Sadeghian@rifst.ac.ir
صندوق پستی: 147-91735


سوابق تحصیلی
دکتری تخصصی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1392-1388
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، 1375 - 1372
کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1369 - 1365


زمینه های پژوهشی مورد علاقه:
•    فرآوری مواد غذائی
•    امولسیون ها و نانو ذره ها

عناوین طرح های پژوهشی اجرا شده و در دست اجرا:

1-    مطالعه ترکيبات فنلي در دوره رشد زعفران    
2-    بهبود کيفيت خواص ظاهري و ارگانولپتيک چيپس سيب زميني    
3-    بررسي تغييرات پس ازکشتار و تأثير آن بر کيفيت گوشت شتر    
4-    افزايش زمان ماندگاري و غني سازي ارزش غذايي کيک و کلوچه    
5-    تهيه لاکتوز و پروتئين از آب پنير    
6-    مطالعه و امکان سنجي استفاده از ضايعات هندوانه در توليد فراورده‌هاي غذايي، دارويي و صنعتي    
7-    توليد سيستم هاي امولسيوني پايدار با استفاده از امواج مافوق صوت    
8-    بررسي مطالعاتي فناوري بيوسنسور اتيلن براي رسيدگي و انبارماني ميوه­ها و سبزي‌ها    
9-    بررسي تأثير بر هم کنش هاي بين مولکولي بر ويژگي هاي امولسيون و ريز کپسول هل
10-    انجام مطالعات نيازسنجي، امکان سنجي و طراحي پايلوت تحقيقاتي انواع دسرهاي Bakery و Non-Bakery در بسته بندي مقاوم نظامي با ماندگاري بالا جهت جيره عملياتي 24 ساعته
11- تهيه افشانه پودر ترکيبات مؤثره زعفران
12- اندازه گيري شاخص هاي فلاونوييدي موجود در آب ميوه جات به منظور شناسايي اصالت آب ميوه هاي عرضه شده در بازار
13- فرمولاسيون پايه نوشابه و نوشيدني هيدروژلي با استفاده از زرشک، زعفران و عناب

عناوین مقالات چاپ شده در مجلات علمی (در 5 سال اخیر):
1- صادقیان، ع.ر، مرتضوی، س.ع.، 1380، ارزيابي عوامل موثر بر توليد نوشيدني شير ميوه(شیر سیب)، علوم و صنایع کشاورزی.
2- صاقیان، ع.ر.، مسگریان، ر.، 1389، تأثير مواد شوينده شيميايي – بيوشيميايي روي بازيافت شار تراوه در غشاهاي پلي سولفون مورد استفاده در اولترافيلتراسيون شير، پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران.
3-صادقیان، ع. ر.، کدخدایی، ر.، فرهوش، ر.، کوچکی، آ.، نجف نجفی، م.، بررسی تأثیر کونژوگه پروتئین آب پنیر- نشاسته بر شاخص‌های کیفی امولسیون روغن در آب، نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، شماره دو، جلد دو.
4- محمدي م.، مسکوکی، ع. م.، مرتضوی، س.ع.، نهاردانی، م.، پورفلاح، ز.، صادقیان، ع. ر.، 1392، پایداري حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهاي طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بیدانه به وسیله آب مادون بحرانی، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، شماره چهار، سال هشتم


عناوین مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی:

1-    Hosseini, M., Sadeghian, A.R., Javadi, R., Barakati, F., Alamolhodaei, N., Application of Folin-Ciocalteau Micro Method to Measure Phenolic Compounds in Saffron (Crocus Sativus L.) Corms, Leaves and Rhizosphere, 4th International saffron symposium, October 22-25, 2012.
2-    Sadeghian, A.R., Hosseini, M.,Sadeghi, B., Shariatmadari, Z., Rate of  Phenolics and Nitrogen in Saffron (Crocus Sativus L.) Corms, Leaves and Rhizosphere, 4th International saffron symposium, October 22-25, 2012.
3-    Hosseini, M., Sadeghian, A.R., Sadeghi, B., Relationship between Biomass, Phenolics Production and Nitrogen Content of Saffron (Crocus Sativus L.) Corms, Leaves and Rhizosphere under Different Farm Ages, 4th International saffron symposium, October 22-25, 2012.
4-    Kadkhodaee, R.; Sadeghian, A. R. (2006) Ultrasonic emulsification: effect of temperature and acoustic power on droplet size distribution, emulsion stability and oil deterioration. 13th World Congress of Food Science and Technology, Nantes, France, 17 – 21 September 2006.
5-    Kadkhodaee, R.; Sadeghian, A. R. (2007) Ultrasonic-assisted emulsification: probing creaming and droplet size distribution, 5th international congress on food technology, Greece

6-    صادقیان، ع. ر.، افزایش زمان ماندگاری کیک، دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، 19 تا 21 آبان 1380، ایران، تهران.
7-    خفاجی زاد، ن.، مظاهری، م.، پورآذرنگ، ه.، صادقیان، ع.ر.، بررسی اثر درصد شیر سویا و درصد ماده جامد بر خواص فیزیکو شیمیایی نوشیدنی لبنی اسیدی، هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 24 تا 25 مهر ماه 1387، ایران، مشهد.    
8- یحیی زاده طرقی، م.، صادقیان، ع.ر.، مرتضوی، س. ع.، قیافه داوودی، م.، الهامی راد، ا. ح.، محمدی م.، پورفلاح، ز.، مطالعه ای بربهینه سازی فرمولاسیون و توسعه نوشیدنی مرکب سبزی-میوه بر پایه چغندر قرمز، بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران، 7 تا 9 آبان 1392، ایران، شیراز.
9- یحیی زاده طرقی، م.، مرتضوی، س. ع.، قیافه داوودی، م.، صادقیان، ع.ر.، پورفلاح، ز.، محمدی م.، بررسی تاثیرتیمارهای دمایی و زمانی مختلف برخواص نوشیدنی چغندر قرمز-آلبالو درطی نگهداری، بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران، 7 تا 9 آبان 1392، ایران، شیراز.
10- حسینی م.، صادقیان، ع.ر.، برکاتی ف.، علم الهدایی ن.، مطالعه تغییرات ترکیبات فنولی در دوره رشد گیاه زعفران، بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران، 7 تا 9 آبان 1392، ایران، شیراز.

 
عناوین راهنمایی پایان نامه دانشجویی:
نشاط خفاجی زاد: بهينه سازي و فرمولاسيون نوشيدني لبني اسيدي غني سازي شده با شير سويا و ميوه، استاد راهنما
مهناز یحیی زاده طرقی: فرمولاسيون و ارزيابي خصوصيات فيزيکوشيميايي نوشيدني چغندر قرمز، استاد مشاور