5

دی

همزمان با برگزاری نمایشگاه ملی پژوهش و فناوری صورت گرفت؛ فروش دانش فنی تولید دو دستگاه صنایع غذایی توسط مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

همزمان با برگزاری نمایشگاه ملی پژوهش و فناوری صورت گرفت؛

فروش دانش فنی تولید دو دستگاه صنایع غذایی توسط مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 

5

دی

حضور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نمایشگاه معرفی دانشگاه های ایران در عراق

حضور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نمایشگاه معرفی دانشگاه های ایران در عراق

4

دی

حضور محققین دانشگاه سارتوف روسیه در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه ساراتوف روسیه و یک تن از دانشجویان دکتری این دانشگاه برای ارائه گزارش از روند اجرای طرح های پژوهشی مشترک و نیز عقد قرارداد جدید برای پروژه «کاربرد اولئوژل های خوراکی در محصولات قنادی با هدف بهبود ویژگی های تغذیه ای حسی» در مؤسسه حضور یافتند.

2

دی

قدس آنلاین-به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

گفتگو با دکتر سید مهدی میرزابابایی