10

آذر

بازتاب یادداشت دکتر رجب زاده - ویژه نامه خراسان رضوی - 29 آبان 97

ضرورت توسعه صنایع کوچک و متوسط با هدف توسعه صنعتی و اقتصادی کشور

9

آذر

مراسم اختتامیه اولین نواوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی با معرفی تیم های منتخب برگزار شد

مراسم اختتامیه اولین نواوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی  با حضور ۹ تیم نوآور در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و با همکاری شرکت شزان در مشهد با حضور تیم های نوآور برتر برگزار شد.

6

آذر

نخستین استارت آپ مکمل های غذای و گیاهی در حال برگزاری است

اولین رویداد استارت آپی مکمل های غذایی و گیاهی در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با هدف تبدیل ایده به کسب و کار با 10 تیم کاری در مشهد در حال برگزاری است.

6

آذر

نخستین استارت آپ مکمل های غذای و گیاهی در مشهد برگزار می شود

نخستین استارت آپ مکمل های غذای و گیاهی در مشهد برگزار می شود

3

آذر

نخستین استارت آپ مکمل های غذای و گیاهی در مشهد برگزار می شود

نخستین استارت آپ مکمل های غذای و گیاهی در مشهد برگزار می شود

3

آذر

کتاب ارزیابی وضعیت صنعت کشور با تاکید بر صنعت غذا و بررسی شاخص های امنیت غذایی تدوین شد

در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛

کتاب ارزیابی وضعیت صنعت کشور با تاکید بر صنعت غذا و بررسی شاخص های امنیت غذایی تدوین شد

30

آبان

کتاب ارزیابی وضعیت صنعت کشور با تاکید بر صنعت غذا و بررسی شاخص های امنیت غذایی تدوین شد

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از تهیه و تدوین کتاب با موضوع ارزیابی وضعیت صنعت کشور با تاکید بر صنعت غذا و بررسی شاخص های امنیت غذایی خبرداد.

23

آبان

نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه و سبزی و فرآورده های آن برگزار می شود

توسط مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛

نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه و سبزی و فرآورده های آن برگزار می شود

5

آبان

عادات غذایی نامناسب عامل اصلی گرسنگی پنهان است

به مناسبت هفته غذا؛

عادات غذایی نامناسب عامل اصلی گرسنگی پنهان است

1

آبان

جلسه معارفه دانشجویان دکتری جدید الورود برگزار شد

در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛

جلسه معارفه دانشجویان دکتری جدید الورود برگزار شد