امضای تفاهـم نامه همكاري با آزمایشگاه کنترل کیفی تستا
امضای تفاهـم نامه همكاري با آزمایشگاه کنترل کیفی تستا
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با هدف توسعه و تعمیق همكاري های علمی، پژوهشی و فناوری با آزمایشگاه کنترل کیفی تستا تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، این موسسه پژوهشی با تاکید بر لزوم تحقق مأموریت و اهداف پیش بینی شده در افق برنامه راهبردی به منظور ارتقای سلامت عمومی جامعه از طریق بهبود کیفیت محصولات غذایی اقدام با عقد این تفاهم نامه به مدت 4 سال نموده است.
فراهم آوردن زمینه های همکاری مشترک آموزشی، پژوهشی، خدمات فنی و تخصصی با در نظر گرفتن کلیه امکانات، توانمندی ها و ظرفیت های طرفین در زمینه ارائه خدمات فنی، تخصصی و مشاوره ای، اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک، برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی، پژوهشی و سمینارهای تخصصی، استفاده از امکانات، تجهیزات آزمایشگاهی و نیمه صنعتی دو طرف از جمله مهمترین موضوعات این تفاهم نامه به شمار می روند.