امضای تفاهـم نامه همكاري پژوهشکده با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خبر داد: با هدف ارتقای سلامت عمومی، بهبود کیفیت محصولات و رفاه جامعه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تفاهـم نامه همكاري های علمی، پژوهشی و فناوری امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، «دکتر سید مهدی زیارت نیا» گفت: این تفاهم نامه به منظور فراهم آوردن زمينه همکاري‌های سازنده آموزشی و پژوهشی با موضوعات اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای، برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای علمی – تخصصی، تسهیل شرایط استفاده از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی طرفین، هماهنگی و تبادل نظر برای حضور طرفین در مجامع سیاست گذار و تصمیم ساز مرتبط با علوم غذایی و سایر موارد منعقد شده است.

 وی افزود: برای تحقق اهداف مورد نظر کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان معرفی شده از طرف پژوهشکده و معاونت تشکیل و مفاد تفاهم نامه و اجرایی شدن آنها پیگیری می شود.