تفاهم نامه ها

لیست تفاهم نامه های منعقد شده پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

طرف تفاهم نامه  موضوع تفاهم نامه 
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان همکاری های علمی و پژوهشی
شرکت پترو طرح پارس خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی
دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکاری های علمی و پژوهشی
گروه صنایع غذایی عدالت نوین سانلی (مرسانا) همکاری های پژوهشی، مشاوره ای
سازمان شیلات ایران همکاری های علمی و پژوهشی
انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان صنعتی نبات خراسان رضوی همکاری پژوهشی و مشاورهای با واحدهای عضو انجمن
شرکت فراورده های لبنی رضوی همکاری های علمی و پژوهشی
دانشگاه الزاهرا همکاری های علمی و پژوهشی
شرکت اکسیژن فعال سحر  همکاری های علمی و پژوهشی
شرکت تعاونی طعم و عطر ماگنولیا همکاری های علمی و پژوهشی
اداره کل استاندارد خراسان رضوی 2 همکاری های علمی پژوهشی و آموزشی
گروه صنعتی بازرگانی سامان صنعت اطلس  همکاری های علمی و پژوهشی
شرکت نیک فردوس میلان همکاری های علمی و پژوهشی
شرکت عالیفرد (سن ایچ)  همکاری های علمی و پژوهشی
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  همکاری های علمی و پژوهشی
مؤسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان همکاری در حمایت از مالکیت معنوی مخترعین و پژوهشگران
شرکت آزمایشگاه کنترل کیفی تستا همکاری های پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی 
شرکت آفتاب نوخیز هزار مسجد همکاری های علمی و پژوهشی
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکاری های علمی و پژوهشی
دانشگاه فردوسی مشهد 2 همکاری های علمی و پژوهشی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  همکاری های علمی و پژوهشی
دانشگاه تربت حیدریه  همکاری های علمی و پژوهشی
جهاد دانشگاهی واحد استان خراسان شمالی  همکاری های علمی و پژوهشی
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا  همکاری های علمی و پژوهشی
شرکت تعاونی تدبیر اندیشان آرکا  همکاری در تجاری سازی و بازاریابی طرح پژوهشی
مؤسسه مطالعات راهبردی و معارف اسلام نور همکاری های علمی و پژوهشی
تعاون روستایی استان مازندران  همکاری های علمی و پژوهشی
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند  همکاری های علمی و پژوهشی
اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی همکاری های علمی و پژوهشی
مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی (ایکریک) / معاونت پژوهشی وزارت علوم همکاری های علمی و پژوهشی
اداره کل استاندارد خراسان رضوی 1 فعالیت به عنوان مرکز آموزشی همکار اداره استاندارد
مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (پایگاه SID)  همکاری های علمی و پژوهشی
شرکت ارمغان چاشنی توس (آرشیا) همکاری های علمی و پژوهشی
پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکاری های علمی و پژوهشی
گروه تولیدی و بازرگانی شاهسوند  همکاری های علمی و پژوهشی
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله  همکاری های علمی و پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان  همکاری های علمی و پژوهشی
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  همکاری های علمی و پژوهشی
پارک علم و فناوری خلیج فارس  همکاری های علمی و پژوهشی
پژوهشکده شمال شرق انستیتو پاستور ایران  همکاری های علمی و پژوهشی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  همکاری های علمی و پژوهشی