کارگاه های آموزشی

همایش آشنایی با دوره مدیریت عالی پروژه (DPM) 

 زمان: ١٤/٦/٩٥ ساعت ١٠-١٢ 

 مکان: آمفی تئاتر پارک علم و فناوری خراسان 

 برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان 

 شرکت در همایش رایگان بوده و برای عموم آزاد است.