تماس با ما


رئیس کتابخانه و مرکز اسناد : خانم دکتر سارا ناجی طبسی    

 شماره تماس : 35425381-051

آدرس پست الکترونیکی: s.najitabasi@rifst.ac.ir


مسئول کتابخانه : مهندس رجبعلی نادرزاده         

شماره تماس : 35425419-051 

آدرس پست الکترونیکی: r.naderzade@rifst.ac.ir


کارشناس مرکز اسناد : خانم طیبه شجاعی  

 شماره تماس : 35425355-051   

آدرس پست الکترونیکی: f.salehabadi@rifst.ac.ir