طرح های جاری
رديف عنوان طرح گروه پژوهشی نام مجري/ مجريان وضعیت طرح 
1 استخراج ترکيبات فنلي ميوه عناب به سه روش حلالي و سيال زير بحراني و مايکروويو: بررسي فعاليت آنتي اکسيداني و مقاومت حرارتي شیمی مواد غذایی مصطفی شهیدی نوقابی، راضیه نیازمند جاری
2 بررسي اثر مکمل هاي اينولين و باکتري هاي پروبيوتيک ريزپوشاني شده بر خواص حسي، رئولوژيکي و ماندگاري نان  سين بيوتيک زیست فناوری مواد غذایی مرضیه حسینی نژاد جاری
3 تأثير شرايط فرآوري و برخي افزوده هاي غذايي بر تشکيل، ثبات و افزايش کف سفيده تخم مرغ فرآوری مواد غذایی رسول کدخدایی، سمیرا یگانه زاد جاری
4 ساخت ايمنو سنسور جهت اندازه گيري سريع 2، 3، 7، 8 - تتراکلرودي بنزو-پارا-دي اکسين (TCDD) شیمی مواد غذایی بی بی مرضیه رضوی زاده، مجید رضایی جاری
5 بررسي امکان توليد و ارزيابي اجزاي زيست فعال، خواص فيزيکوشيميايي و فرح بخشي نوشيدني گياهي بر مبناي حديث رضوي فرآوری مواد غذایی علی رافع، محبوبه سرابی جماب جاری
6 طراحي و ارزيابي حامل هاي ليپيدي نانو ساختار حاوي آلفا توکوفرول نانوفناوری مواد غذایی آرام بستان جاری
7 بررسي اثر تلفيقي سموم حشره کش، کنه کش و قارچ کش بر ميزان باقيمانده آنها در دوره کارنسي خيار و گوجه فرنگي گلخانه اي با استفاده از تکنيک کروماتوگرافي گازي-طيف سنجي جرمي شیمی مواد غذایی عادل بیگ بابایی، آزاده صنعی جاری
8 بررسي امکان توليد شير فراسودمند با استفاده از صمغ هاي بومي و تجاري و ترکيبات زيست فعال فرآوری مواد غذایی رسول کدخدایی، بهاره عمادزاده، پیانگ فنگ جاری
9 کاهش آفلاتوکسین شیر به روش تثبیت میکروبی در بستر ثابت فرآوری مواد غذایی عبدالمجید مسکوکی جاری
10 روش های بهینه فراوری و بسته بندی خرما فرآوری مواد غذایی عبدالمجید مسکوکی جاری
11 توليد آزمايشگاهي سيکلوپپتيدهاي ضد ميکروبي با منشأ گياهي زیست فناوری مواد غذایی سیدمهدی زیارت نیا، محبوبه سرابی جماب تشکیل پرونده
12 مطالعات شناسايي و تعيين پراکنش جغرافيايي آلاينده ها در منابع غذايي کشور فرآوری مواد غذایی عبدالمجید مسکوکی جاری
13 پايش فساد ماهي با استفاده از نانوحسگرهاي حساس به pH نانوفناوری مواد غذایی بهروز قرآنی، بهاره عمادزاده جاری
14 فرمولاسيون و نمونه سازي غذاهاي قابل باز جذب آب به منظور مأموريت هاي فضايي فرآوری مواد غذایی عبدالمجید مسکوکی، سمیرا یگانه زاد مصوب
15 ريزپوشاني باکتري هاي پروبيوتيک (لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباکتريوم بيفيدوم) در شبکه هاي پليمري هيدروکلوئيدي/پروتئيني به روش الکتروريسي نانوفناوری مواد غذایی بهروز قرانی، محبوبه سرابی جماب، Wongsasulak Saowakon    جاری
16 بررسی امکان استفاده از سامانه امولسیونی آب در آب جهت ایجاد محصولات غذایی کم چرب نانوفناوری مواد غذایی بهاره عمادزاده، رسول کدخدایی جاری
17 فرمولاسیون و تولید دراژه شکلاتی بر پایه انجیر فرآوری مواد غذایی سمیرا یگانه زاد جاری
18 تأثير تنش خشکي بر گل آوري و عملکرد زعفران زیست فناوری مواد غذایی محمد حسینی جاری
19 تهيه نانو‌فيلترهاي جاذب بو به روش جاگذاري سيکلو دکسترين در شبکه الکتروريسي شده استات سلولز  نانوفناوری مواد غذایی بهروز قرآنی، رسول کدخدایی، مسعود نجفی، قدیر رجب زاده اوغاز جاری
20 بررسي توليد نانوحامل حاوي روغن سير-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحريک خود تخريبي سلول نانوفناوری مواد غذایی علی رافع جاری
21 بررسي اثر تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر طولاني کردن خواب و ترکيبات مؤثره زعفران (Crocus sativus) در شرايط کنترل شده زیست فناوری مواد غذایی سیدمهدی زیارت نیا، عبدالله ملافیلابی جاری
22 بررسي اثر مکمل هاي اينولين و باکتري هاي پروبيوتيک ريزپوشاني شده بر خواص حسي، رئولوژيکي و ماندگاري نان  سين بيوتيک زیست فناوری مواد غذایی مرضیه حسینی نژاد جاری
23 بررسي توده هاي بومي کاسني، استخراج اينولين و امکان سنجي توليد ترکيبات فراسودمند از آن زیست فناوری مواد غذایی احمد بالندری، مرضیه حسینی نژاد جاری
24 بررسي امکان توليد و ارزيابي اجزاي زيست فعال، خواص فيزيکوشيميايي و فرح بخشي نوشيدني گياهي بر مبناي حديث رضوي فرآوری مواد غذایی علی رافع، حبوبه سرابی جماب جاری
25 استفاده از صمغ های بومی و تجاری در حفاظت میوه­های حساس با استفاده از روش پوشش دهی فرآوری مواد غذایی رسول کدخدایی، بهاره عمادزاده جاری
26 بررسی خصوصیات مولکولی و بیوشیمیایی آنزیمهای مؤثر در بیوسنتز کروسین زعفران ایرانی  زیست فناوری مواد غذایی سید مهدی زیارت نیا جاری
27 بررسي امکان توليد کروسين با استفاده از سيستم کشت سلولي زعفران ايراني (Crocus sativus) زیست فناوری مواد غذایی سیدمهدی زیارت نیا جاری
28 بررسي نيازمنديها و رويکردهاي نوين براي توسعه و ارتقاء فعاليت ها و ساختار پژوهشکده علوم و صنايع غذايي فرآوری مواد غذایی عباس همتی کاخکی، مهدی کارگر راضی جاری
29 بررسي مقايسه اي استخراج اسانس بابونه آلماني با استفاده از سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن، تقطير با بخار آب و حلال شیمی مواد غذایی قدیر رجب زاده اوغاز، محمدرضا عبدالهی مقدم جاری
30 بررسی روشهای پایدار سازی سس مایونز فاقد تخم مرغ فرآوری مواد غذایی بهاره عمادزاده، رسول کدخدایی جاری
31 طراحی و ساخت پرس هیدرواستاتیک فشار بالا با کاربرد فرایندهای غیر حرارتی مواد غذایی ماشین آلات صنایع غذایی سیدمهدی میرزابابایی مصوب
32 ستخراج عصاره پوست انار با روش هاي نوين و ارزيابي تأثير ضد ميکروبي پوشش حاوي نانوذرات عصاره توليدي بر ماندگاري گوشت مرغ زیست فناوری مواد غذایی محبوبه سرابی جماب جاری
33 ريزپوشاني کافئين در ذرات هيدروژل به روش الکترواسپري، جهت رهش آهسته و دستيابي به هوشياري بلند مدت نانوفناوری مواد غذایی بهروز قرآنی، رسول کدخدایی جاری
34 استفاده از صمغ هاي بومي و تجاري در حفاظت ميوه هاي حساس با استفاده از روش پوشش دهي فرآوری مواد غذایی رسول کدخدایی، بهاره عمادزاده جاری
35 تولید نوشیدنی گیاهی بر پایه زرشک، زعفران و عناب فراوری مواد غذایی علیرضا صادقیان، علی رافع در انتظار تصویب
36 ريزپوشاني باکتري پروبيوتيک (لاکتوباسيلوس پلانتاروم و بيفيدوباکتريوم بيفيدوم) در شبکه پريبيوتيک نشاسته مقاوم و هيدروژل آلژينات-کيتوزان به روش الکترواسپري نانوفناوری مواد غذایی بهروز قرآنی، محبوبه سرابی جماب در انتظار تصویب
37 فرمولاسيون پوشش و لعاب خوراکي حاوي اينولين جهت توليد فرآورده هاي خام و اماده مصرف دريايي و بررسي اثر آن بر ويژگيهاي کيفي و ماندگاري محصول زیست فناوری مواد غذایی مرضیه حسینی نژاد، مسعود رضایی جاری
38 اندازه گيري شاخص هاي فلاونوييدي موجود در آب ميوه جات به منظور شناسايي اصالت آب ميوه هاي عرضه شده در بازار فراوری مواد غذایی علیرضا صادقیان مصوب
39 فرمولاسیون شکلات کم کالری ضد استرس حاوی سویه پروبیوتیک     عقد قرارداد مشارکت