طرح های خاتمه یافته

سال 1393:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
--- ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﻤﻐﻬﺎي ﺑﻮﻣﯽ رﯾﺤﺎن و ﺑﺎﻟﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﻧﻮع روﻏﻦ در آب
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎره ﻋﻤﺎدزاده - دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺿﻮي
42590001 اﺳﺘﺨﺮاج وﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎل زرﺷﮏ ﺑﯿﺪاﻧﻪ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ CO2 وﻣﺎدون ﺑﺤﺮاﻧﯽ آب
دکتر علی فائزیان
23091008
بررسی جایگاه فراورده های غذایی فراسودمند در کشور و ارائه راهکار به صنایع هدف استان خراسان رضوی
دکتر سمیرا یگانه زاد
22092001 تهیه افشانه پودر ترکیبات موثره زعفران
دکتر بهروز قرآنی – دکتر رسول کدخدایی
41089001 بررسی مقایسه ای استخراج اسانس بابونه آلمانی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن، تقطیر با بخار آب و حلال
دکتر قدیر رجب زاده اوغاز - مهندس محمد رضا عبدالهی مقدم
42590002 تولید نرم افزار تحلیل سامانه عملیات تولید یک محصول غذایی- پیاده سازی سامانه استریلیزاسیون شیر به عنوان نمونه
دکتر علی فائزیان
21091003 بررسی امکان تولید فیلم های پلیمری فعال گیرنده اکسیژن بر پایه نمک فلزی آسکوربات و اتیلن وینیل الکل جهت بسته بندی مواد غذایی
دکتر راضیه نیازمند- دکتر محبوبه سرابی- دکتر معصومه مهربان

سال 1392:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
44089001 بررسی امکان تلاقی زرشک بی دانه و انواع ژنوتیپ های دانه دار ، جوانه زنی بذور و تولید نهال
دکتر احمد بالندری - مهدی رضائی
41089004 تهیه عصاره خشک زعفران به روش میکروکپسولی کردن
دکتر قدیر رجب زاده
24091002 بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر میزان جذب آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک
دکتر محبوبه سرابی جماب - مهندس فائزه تجلی
43090004 مطالعات امکان سنجی طراحی و ساخت حسگرهای هوشمند بویایی و چشایی با کاربرد در صنایع غذایی
دکتر سعید صمدی – دکتر مرضیه حسینی نژاد
45089006 بررسی تاثیر کونژوگاسیون پروتئین آب پنیر نشاسته اصلاح شده بر خواص عملکردی امولسیون روغن در آب
دکتر رسول کدخدایی - دکتر علیرضا صادقیان

سال 1391:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
41089003 بررسی انواع خوردگی، کاربرد مواد و پوشش های حفاظتی مناسب در تجهیزات صنایع غذایی استان خراسان
دکتر عباس افراسیابی
45089003 بررسی امکان پایش آلودگی به قارچ های مولد اکراتوکسین در ارقام کشمش به روش مولکولی
دکتر مرضیه حسینی نژاد - خانم معصومه مهربان
44088002 بررسی تولید کومین آلدهید به روش کشت سلولی زیره سیاه (bunium persicum[Boiss.] B.fedtsch)
دکتر سید مهدی زیارت نیا
45088005 استخراج و ریزپوشانی اولئورزین فلفل قرمز
دکتر رسول کدخدایی - دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده
45088004 تهيه عصاره نانو امولسيونی حاوی اسانس زنجبیل برای طعم دار کردن نوشیدنی های گازدار
دکتر رسول کدخدایی  -  دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده
45087002 تهيه نانو امولسيون پایدارحاوی آنتوسیانین
دکتر رسول کدخدایی  -  دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده
45090010 انجام مطالعات نیازسنجی ، امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع پودرهای نوشیدنی الکترولیتی و غیرالکترولیتی در بسته بندی نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره نظامی 24 ساعته
دکتر محبوبه سرابی جماب - دکتر رسول کدخدایی
45090003 بررسي اثر ازن بر عوامل شيميايي مؤثر بر طعم و بوي آب سد کارده
مهندس مرتضی محمدی -  مهندس رحیم بهنام نیک - دکتر مصطفی شهیدی
--- انجام مطالعات نیازسنجی و طراحی مفهومی پایلوت تحقیقاتی "فرمولاسیون و تولید غذاهای گوشتی و غیرگوشتی دربسته بندی عملیاتی با ماندگاری بالا
دکتر مرضیه حسینی نژاد

سال 1390:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
42587002 طراحی و ساخت دستگاه استریلیزاسیون حرارتی مستقیم شير در مقياس آزمايشگاهی
دکتر علی فائزیان
44087001 بررسی سیتوژنتیکی گونه های زرشک بومی استانهای خراسان و علل بی دانگی زرشک زراعی
دکتر سید حسن مرعشی -  دکتر عبدالله ملافیلابی
--- مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و بررسی جنبه های به زراعی کشت کاسنی پاکوتاه در شرایط مشهد
دکتر احمد بالندری

سال 1389:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
42586001 طراحی و ساخت خط تمام مکانیزه تولید نان سنتی به روش صنعتی
مهندس رحیم بهنام نیک
42586003 بررسی استخراج قند از چغندر بااستفده از دستگاه مولد پالس های ولتاژ بالا
دکتر عباس پورزکی
42586003 جلد دوم: فرایند استخراج - بررسی استخراج قند از چغندر بااستفده از دستگاه مولد پالس های ولتاژ بالا
دکتر عبدالمجید مسکوکی
45088001 بررسی امکان کاهش کلسترول در شیر با استفاده از بتاسیکلودکسترین
دکتر عبدالمجید مسکوکی -  سید حامد رضا بهشتی
44087002 بررسی اثرات پری بیوتیکی دو نمونه از گیاهان دارویی بومی کشور
دکتر مرضیه حسینی نژاد
45084005 تولید سیستم های امولسیونی پایدار با استفاده از امواج ما فوق صوت
دکتر رسول کدخدایی
45087003 استفاده از امواج فراصوت در تولید امولسیون و پوشینه دارکردن د-لیمونین
دکتر رسول کدخدایی
44086001 مطالعه ترکیبات فنولی در دوره رشد گیاه زعفران
دکترعلیرضا صادقیان – مهندس محمد حسینی
45087004 استخراج قند از چغندر بااستفاده ازميدان الكتريكي قوي پالسي
دکتر عبدالمجيد مسكوكي
سال 1388:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
45087004 بررسی منابع مواد اولیه جایگزین ملاس به عنوان سوبسترای خمیرمایه
دکتر عبدالمجید مسکوکی – دکتر محمد استادی
45083002 امکان استفاده از زعفران به عنوان رنگ دهنده در روغن نباتی مایع و کره
مهندس عباس همتی کاخکی
44086004 امکان تشخیص وجود گلرنگ در زعفران با استفاده از روشهای مولکولی
مهندس عباس همتی کاخکی – مهندس احمد شریفی
سال 1386:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
45079006 بهينه سازي توليد و فرآوری کشمش دکتر عبدالمجید مسکوکی

سال 1385 :

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
44082003 اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت بر زعفران
مهندس محمد حسینی
دکترعبداله ملافیلابی
41083004 بررسی مطالعاتی روشهای خالص سازی آب با به کار گیری فناوری نانو
دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده