طرح های خاتمه یافته سال 1391
سال 1391:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
41089003 بررسی انواع خوردگی، کاربرد مواد و پوشش های حفاظتی مناسب در تجهیزات صنایع غذایی استان خراسان
دکتر عباس افراسیابی
45089003 بررسی امکان پایش آلودگی به قارچ های مولد اکراتوکسین در ارقام کشمش به روش مولکولی
دکتر مرضیه حسینی نژاد - خانم معصومه مهربان
44088002 بررسی تولید کومین آلدهید به روش کشت سلولی زیره سیاه (bunium persicum[Boiss.] B.fedtsch)
دکتر سید مهدی زیارت نیا
45088005 استخراج و ریزپوشانی اولئورزین فلفل قرمز
دکتر رسول کدخدایی - دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده
45088004 تهيه عصاره نانو امولسيونی حاوی اسانس زنجبیل برای طعم دار کردن نوشیدنی های گازدار
دکتر رسول کدخدایی  -  دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده
45087002 تهيه نانو امولسيون پایدارحاوی آنتوسیانین
دکتر رسول کدخدایی  -  دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده
45090010 انجام مطالعات نیازسنجی ، امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع پودرهای نوشیدنی الکترولیتی و غیرالکترولیتی در بسته بندی نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره نظامی 24 ساعته
دکتر محبوبه سرابی جماب - دکتر رسول کدخدایی
45090003 بررسي اثر ازن بر عوامل شيميايي مؤثر بر طعم و بوي آب سد کارده
مهندس مرتضی محمدی -  مهندس رحیم بهنام نیک - دکتر مصطفی شهیدی
--- انجام مطالعات نیازسنجی و طراحی مفهومی پایلوت تحقیقاتی "فرمولاسیون و تولید غذاهای گوشتی و غیرگوشتی دربسته بندی عملیاتی با ماندگاری بالا
دکتر مرضیه حسینی نژاد