طرح های خاتمه یافته سال 1392
سال 1392:

کد طرح عنوان طرح مجری طرح
44089001 بررسی امکان تلاقی زرشک بی دانه و انواع ژنوتیپ های دانه دار ، جوانه زنی بذور و تولید نهال
دکتر احمد بالندری - مهدی رضائی
41089004 تهیه عصاره خشک زعفران به روش میکروکپسولی کردن
دکتر قدیر رجب زاده
24091002 بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر میزان جذب آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک
دکتر محبوبه سرابی جماب - مهندس فائزه تجلی
43090004 مطالعات امکان سنجی طراحی و ساخت حسگرهای هوشمند بویایی و چشایی با کاربرد در صنایع غذایی
دکتر سعید صمدی – دکتر مرضیه حسینی نژاد
45089006 بررسی تاثیر کونژوگاسیون پروتئین آب پنیر نشاسته اصلاح شده بر خواص عملکردی امولسیون روغن در آب
دکتر رسول کدخدایی - دکتر علیرضا صادقیان