کتاب های چاپ شده توسط پژوهشکده

شست و شوی درجا (CIP) در صنعت شیر، غذا و نوشیدنی (ویرایش سوم)

نویسنده: دکتر عدنان تمیم

مترجمین: مهندس جواد زمانی و مهندس فاطمه خزائی

چاپ اول سال 1392- انتشارات آفتاب

نگاه اجمالی : فرآیند CIP یا شست و شوی درجا از صنایع لبنی شروع شد و در طول سال های اخیر در کلیه صنایع غذایی از قبیل نوشیدنی ها و مواد خوراکی بسته بندی شده نیز گسترش یافته است. فرآیند CIP حتی در واحد های تولید مواد شیمیایی نیز در حال گسترش است. امروزه CIP از یک بحث معمولی خارج شده و در واقع باید به عنوان محور اصلی در طراحی یک کارخانه صنایع غذایی در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر در صورتی که یک واحد تولیدی از دیدگاه CIP درست طراحی نشده باشد، امکان اجرای صحیح عملیات CIP غیرممکن و یا بسیار وقت گیر خواهد بود.

این کتاب به عنوان یک مرجع جدید در حوزه CIP است. مخاطبین این کتاب کلیه کارشناسانی هستند که تمایل دارند در زمینه-های بهداشت عملی در صنعت، اطلاعاتی فراتر از معمول کسب کننند. مطالبی که در این کتاب به آنها پرداخته شده است به ترتیب فصول کتاب، عبارتنداز: اصول شست و شوی درجا، دینامیک جریان سیال و کیفیت آب در صنعت، شیمی ترکیبات پاک کننده و ضدعفونی کننده، فرآیند شست و شو و نظافت مخازن عنوان شده و کارایی کارامد بودن شست و شو و مدیریت CIP، و در نهایت فیلتراسیون غشایی و روش های سنجش آزمایشگاهی.----------------------

صنایع غذایی نوین

مولفان: دکترعبدالمجید مسکوکی، فریده طباطبایی، مهدی کریمی، دکتر محبت محبی، مرضیه بلندی
چاپ اول-سال 1389- انتشارات سخن گستر

نگاه اجمالی : روش های معمول فرآوری، کنترل و نگهداری مود غذایی بیش از یکصدسال است که به صورت صنعتی و در مقیاس وسیع مورد استفاده قرار می گیرد و توانسته است علاوه بر جلوگیری از صایعات مواد غذایی بر اثر فساد زودرس، تامین کننده بخش عمده ای از غذای مردم بر روی کره زمین باشد. روش های معمول علیرغم مزایای فراون، دارای معایب اجتناب ناپذیری هم هستند که این معایب به همراه پیشرفت فناوری سبب شده است تا پژوهش های زیادی در خصوص به کارگیری روش های نوین بخصوص روش های غیرحرارتی در حفظ و نگهداری مواد غذایی و کنترل رشد میکرب ها انجام شود. فرآیند های غیرحرارتی به عنوان فناوری-های جدید، در جدود دو دهه است که مورد توجه، تحقیق و بررسی بساری از متخصصان قرار گرفته و تلاشی گسترده برای جایگزینی این فناوری ها به جای روش های سنتی و معمول که عمدتا حرارتی هستند، صورت می گیرد. در این کتاب فناوری هایی که مورد بررسی قرار گرفته اند به شرح زیر می باشند:

 • • فناوری استفاده از فشار بالا
 • • فناوری استفاده از میدان الکتریکی با پالس قوی
 • • فناوری استفاده از امواج فراصوت
 • • فناوری استفاده از پرتو های یونیزه
 • • فناوری استفاده از امواج مایکروویو
 • • استخراج توسط مایعات فوق بحرانی
 • • فناوری استفاده از میدان های مغناطیسی
 • • فناوری مقاومت گرمایش القایی
 • • فناوری استفاده از پرتوی ماورای بنفش
 • • فناوری استفاده از تخلیه قوس الکتریکی
 • • فناوری استفاده از پالس نوری
لزوم شناخت و آگاهی در زمینه های فوق می تواند سبب ارتقای کمی و میفی آموزش و تحقیق همگام با پیشرفته ترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا گردد.

----------------------

عملیات واحد و اصول مهندسی صنایع غذایی

تدوین و گردآوری: دکتر رسول کدخدایی، مهندس ندا مهماندوست، مندس مهدیه نامور محبوب

چاپ اول 1391-انتشارات تاریخ

نگاه اجمالی : همگام با حجم عظیم ابداعات و نوآوری ها در حوزه های مختلف صنعت غذا، عملیات واحد فرآوری مواد غذایی و اصول مهندسی حاکم بر آن، که توصیف ریاضی پدیده ها و محاسبات مربوط به فرآیندهاست نیز دستخوش تغییر شده و لزوم باز-تعریف معادلات موجود و توسعه روش های محاسباتی جدید را آشکار می سازد. با در نظر گرفتن این الزامات، این کتاب در دو بخش اصول مهندسی و عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی مشتمل بر سیزده فصل، شامل: ابعاد و آحاد، خواص ترمودینامیکی مواد غذایی، موازنه جرم و انرژی، مکانیک سیالات، رئولوژی سیالات و جامدات، انتقال حرارت، اختلاط، واحد های عملیاتی شامل: جذب سطحی، استخراج، رطوبت زنی و خشک کردن، تغلیظ، اولترا فیلتراسیون و فرآیند های غشایی، سرسازی و انجماد.
در این کتاب سعی شده است که اصول پیچیده مهندسی و محاسبات، در قالب معادلات ساده و قابل فهم ارایه شوند. همچنین برای درک بهتر مفاهیم، مثل های متعددی در متن ارائه گردیده و در انتهای هر فصل، نیز مسایلی آورده شده که نوعی خودارزیابی را برای خواننده فراهم می سازد. مطالب مطروحه در این کتاب برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای علوم و صنایع غذایی، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی و سایر رشته های مرتبط قابل استفاده خواهد بود.