مراسم گرامیداشت روز کارمند با حضور رئیس، معاونین و پرسنل ستادی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر غدیر رجب زاده» رئیس این مؤسسه در این مراسم بیان کرد: پیشرفت و اعتلای مجموعه مدیون زحمات مدیران پیشین و پرسنل فعلی است.

وی ادامه داد:عملکرد قابل قبول موسسه در مقایسه با سایر مراکز مشابه در وزارت علوم باعث تغییر دیدگاه های مدیران و تصمیم گیران این وزارتخانه شده که این باعث افتخار مجموعه است.

وی در ادامه تاکید کرد: وظایف و رسالت های مؤسسه باید با رویکرد تاثیرگذاری در شرایط اقتصادی فعلی انجام شود تا موقعیت موسسه بیش از پیش تثبیت شود.

رجب زاده گفت: بودجه سالانه نهادهای مختلف دولتی بر اساس عملکرد آنها تأمین اعتبار خواهد شد که خوشبختانه مؤسسه در این زمینه از عملکرد قابل قبولی برخوردار است.