رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در بازدید از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، سهم مشارکت 94 درصدی صنعت را در اجرای طرح های پژوهشی مؤسسه ارزشمند دانست و استقرار این مرکز  ملی را در مشهد نقطه قوت استان و کشور اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر حمید بنایی» خراسان رضوی را به لحاظ گیاهان داروئی بسیار غنی دانست و گفت: به عنوان نمونه سماق گناباد به لحاظ خواص داروئی و غذایی در دنیا بی نظیر است، از این رو می بایست برای ایجاد ارزش افزوده از گیاهان داروئی در استان برنامه ریزی بهتری انجام شود.

وی مشارکت 94 درصدی صنایع غذایی کشور در اجرای طرح های پژوهشی این مؤسسه را نشانه کاربردی بودن فعالیت های انجام شده خواند و پیشنهاد داد تا طرح های ساماندهی و ایجاد ارزش افزوده از گیاهان دارویی و ارتقاء ایمنی و سلامت غذایی کشور از طریق مجمع نمایندگان خراسان رضوی پیگیری شود.

در ادامه «دکتر قدیر رجب زاده»، رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بیان کرد: سلامت و ایمنی غذایی از مهمترین رسالت های این مؤسسه پژوهشی به شمار می رود که در این زمینه تعداد 22 طرح پژوهشی اجرا شده است.

وی به جایگاه مؤسسه در برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: برای تحقق اهداف این برنامه، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بر کاهش ضایعات متمرکز شده است.

رجب زاده همچنین در خصوص استقرار واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در آزمایشگاه های مؤسسه بیان کرد: تاکنون 30 واحد صنعتی به منظور بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی با این مؤسسه قرارداد همکاری امضا کرده اند.

«دکتر عادل بیگ بابایی»، معاون اداری و مالی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نیز موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی را با توجه به ملی بودن مؤسسه بازوی فکری دولت و مجلس در حوزه صنعت غذا قلم داد کرد و افزود: از نمایندگان مجلس تقاضا داریم برای تحقق مأموریت های این مؤسسه در حوزه سلامت و ایمنی غذایی در کشور، این مرکز پژوهشی را یاری کنند.