آگهی جذب نیرو

 

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در نظر دارد از میان افراد متقاضی واجد شرایط زیر نیرو جذب نماید.

از واجدین شرایط دعوت می گردد رزومه خود را به آدرس این مؤسسه طبق فرم پیوست پست پیشتاز نمایند.

آدرس: مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه قوچان، پردیس پارک علم و فناوری خراسان صندوق پستی: 91895/157/356

 

عنوان پستمدرک تحصیلیسابقه کارتوضیحات
کارشناس روابط عمومی  لیسانس – فوق لیسانس در رشته های روابط عمومی، ارتباطات، عکاسی، سینما و کارگردانی، گرافیک حداقل 3 سال کار مرتبط آشنا به امور عکاسی و تصویربرداری – نرم افزار آفیس و فتوشاپ – خبرنویسی انجام امور عمومی روابط عمومی

دریافت فرم رزومه