نشست روًسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری

نشست روًسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری

هم اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم
  • تاریخ برگزاری
  • دوشنبه، 17 تیرماه 1398
  • ساعت
  • 08:30 الی 17:00
  • مکان برگزاری
  • دانشگاه الزهرا(س)