ورود به بخش استارت آپ ها rocket
همایش بین المللی غذای طیب

همایش بین المللی غذای طیب

  • تاریخ برگزاری
  • 19-18 آبان 1401
  • ساعت
  • 16 - 8
  • مکان برگزاری
  • مشهد- بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی

http://conf.rifst.ac.ir