ورود به بخش استارت آپ ها rocket

مدیریت حقوقی و امور قرار داد ها ، به منظور انجام خدمات حقوقي در جهت اجراي صحيح قوانين و مقررات در مجموعه پژوهشکده، تنظيم روابط حقوقي پژوهشکده با اشخاص خارج از پژوهشکده به نحوي كه منافع بيت­ المال و مصالح پژوهشکده تامين گردد، تشكيل و تاكنون در راستاي اهداف و وظايف خود فعاليت كرده است و عهده‌دار موارد ذيل است

 - نظارت برنحوه عقد قراردادهاي منعقده بين پژوهشکده و اشخاص حقيقي يا حقوقي و تنظيم متن قراردادهاي منعقده براي واحدهاي مختلف

 - نظارت بر حسن اجراي مفاد حقوقي مندرج درمتن قراردادها.

 - حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده‌هاي مرتبط با دادگاه و استماع اظهارات، رد يا قبول آن از نظر مسائل حقوقي.

 - پيگيري مسائل حقوقي و پرونده‌هاي ارجاعي دردادگاه ها، ديوان عدالت اداري تا حصول نتيجه.

 - تدوين اساسنامه‌ها و آيين نامه‌هاي موردنياز.

 - تنظيم شكواييه بر عليه اشخاص حقيقي و حقوقي متعرض حقوق پژوهشکده در زمينه­ هاي مختلف. همچنین عهده دار مواردی از قبیل : اخذ تعهد محضري، سپردن وثيقه ملكي، در رهن بردن املاك وثيقه، فك رهن، تبديل وثيقه، اخذ مبالغ تعهد اسناد وثيقه از طريق اجراي ثبت مي­باشد. 

دفتر حقوقي به عنوان مركزي كه كاركنان آن دانش‌ آموختگان و كارشناسان حقوق بوده و بيشترين آشنايي را با قوانين و مقررات دارند، مرجع استعلام­هاي حقوقي و پاسخگوي سؤالات حقوقي بخشهاي مختلف پژوهشکده مي­باشد و به موجب مقررات مربوط، ارائه مشاوره حقوقي، پيگيري و دفاع از كاركنان پژوهشکده در دعاوي كه به مناسبت كار كارمند مطرح مي‌شود بر عهده دفتر حقوقي است.