ورود به بخش استارت آپ ها rocket
ردیف  نام و نام خانوادگی تحصیلات        سمت 
1 قدیر رجب زاده    دکتری شیمی آلی  ریاست پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 
2  ابوالفضل پهلوانلو  دکتری بیوتکنولوژی میکروبی مواد غذایی  معاون پژوهشی پژوهشکده و نایب رئیس
3  عادل بیگ بابائی  دکتری شیمی فیزیک  معاون اداری و مالی پژوهشکده 
4 جواد فیضی   دکتری شیمی تجزیه  رئیس آزمایشگاه و دبیر