ارزیابی تخصصی آزمون دکتری سال 1400

قابل توجه داوطلبین محترم:

برای ثبت نام نیاز به خرید کارت ورودی و کارت اعتباری به ازای هر کدرشته اضافی دارید.

با خرید کارت اعتباری ورودی مجاز به انتخاب یک رشته هستید و برای ثبت نام هررشته مازاد نیاز به خرید کارت اعتباری هرکد رشته اضافی  دارید.

- هرگونه سوال در مورد طرحواره ها و موارد دانشجویی:  خانم عباسی (واحد آموزش ) 05135425414

- سوالات فنی سامانه خانم مهندس نجاتی (واحد فناوری اطلاعات): 05135425356   و   آقای مهندس حسینی: 09153255810