ورود به بخش استارت آپ ها rocket
# توضیحات دسته بندی دانلود
1 آیین نامه شورای پژوهشی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی و فنی - مهندسی download_icon
2 آیین نامه شورای علمی - تخصصی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی و فنی - مهندسی download_icon
3 آیین نامه شورای داخلی گروه های پژوهشی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی و فنی - مهندسی download_icon
4 آیین نامه اجرای طرح های پژوهشی و صنعتی بین المللی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی و فنی - مهندسی download_icon
5 تعرفه خدمات آزمایشگاهی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش و انجام خدمات آزمایشگاهی و پایلوت صنعتی download_icon
6 فرم درخواست استفاده از خدمات آزمایشگاهی دانشجویان و مشتریان بیرونی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش و انجام خدمات آزمایشگاهی و پایلوت صنعتی download_icon
7 فرم درخواست خرید کالا و خدمات آزمایشگاه اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی و فنی - مهندسی download_icon
8 فرم معرفی دانشجو به آزمایشگاه اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش و انجام خدمات آزمایشگاهی و پایلوت صنعتی download_icon
9 روش اجرایی پذیرش و انجام خدمات آزمایشگاهی و پایلوت صنعتی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش و انجام خدمات آزمایشگاهی و پایلوت صنعتی download_icon
10 فرم درخواست کالا از انبار مرکزی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / پذیرش و انجام خدمات آزمایشگاهی و پایلوت صنعتی download_icon
11 دستورالعمل تخصیص اعتبار پژوهانه اعضای هیئت علمی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / ارائه تسهیلات پژوهشی download_icon
12 دستورالعمل شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه ها و نمایشگاه های تخصصی بین المللی اسناد مدیریت پژوهش و فناوری / ارائه تسهیلات پژوهشی download_icon
13 روش اجرايي پذيرش و ثبت نام دانشجويان اسناد آموزش و تحصیلات تکمیلی / پذیرش و ثبت نام دانشجویان download_icon
14 فرم امتيازات نهايي داوطلبين اسناد آموزش و تحصیلات تکمیلی / پذیرش و ثبت نام دانشجویان download_icon
15 فرم تعهد حضور تمام وقت اسناد آموزش و تحصیلات تکمیلی / پذیرش و ثبت نام دانشجویان download_icon
16 آیین نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری فرم های آموزش و تحصیلات تکمیلی download_icon