اتاق سرمایه گذاران و خریداران ایده و فناوری

کارآفرینان، صاحبان صنایع و دیگر علاقه مندان به سرمایه گذاری می توانند در این اتاق از آخرین ایده های نوآورانه، دستاوردهای پژوهشی، دانش های فنی و فناوری های قابل واگذاری موسسه مطلع شوند. دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه موسسه، جهت برگزاری هرگونه جلسات در محل طرفین به منظور ارائه جزئیات بیشتر و تطبیق مورد انتخابی با شرایط متقاضی آمادگی دارد.

چنانچه موضوع مد نظر شما در این لیست نمی باشد ، اینجا کلیک کنید