ورود به بخش استارت آپ ها rocket

فناوری اطلاعات و ارتباطات

  کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مسیر جاده مشهد / قوچان

  ایمیل:   it@rifst.ac.ir

  تلفن:   05135425358 ، 05135425357 ، 05135425356

  فکس:   05135425406

جهت ارسال پیام فرم زیر را تکمیل نمایید.