ورود به بخش استارت آپ ها rocket
دکتر سارا ناجی طبسی

دکتر سارا ناجی طبسی

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه

s.najitabasi@rifst.ac.ir 

تلفن: 35425381-051  

رجبعلی نادرزاده

رجبعلی نادرزاده

کارشناس مسئول کتابخانه

r.naderzade@rifst.ac.ir 

تلفن: 35425419-051  

طیبه شجاعی

طیبه شجاعی

کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه

Infolib@rifst.ac.ir  

تلفن: 35425328-051