ورود به بخش استارت آپ ها rocket

گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح‌های کاربردی از جمله مهم‌ترین واحدهای کلیدی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی است که با توجه به اهمیت و حساسیت جایگاه آن، نقش مؤثری در ساماندهی فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایفا می‌کند. هدف اصلی این واحد، برنامه‌ریزی، اداره و هدایت تمامی امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی در راستای سیاست‌های کلان پژوهشکده است.

به همت محقق موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛ تولید نانو الیاف از منابع طبیعی جدید در مقیاس صنعتی

01

خرداد

به همت محقق موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛ تولید نانو الیاف از منابع طبیعی جدید در مقیاس صنعتی

پیرو گذراندن فرصت مطالعاتی یک عضو هیات علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در کشور پرو، نانو الیاف از مواد اولیه طبیعی جدید در مقیاس صنعتی تولید شد.