ورود به بخش استارت آپ ها rocket

گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح‌های کاربردی از جمله مهم‌ترین واحدهای کلیدی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی است که با توجه به اهمیت و حساسیت جایگاه آن، نقش مؤثری در ساماندهی فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایفا می‌کند. هدف اصلی این واحد، برنامه‌ریزی، اداره و هدایت تمامی امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی در راستای سیاست‌های کلان پژوهشکده است.

نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه، سبزی و فرآورده های آن برگزار شد

19

آذر

نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه، سبزی و فرآورده های آن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این نشست تخصصی با هدف آگاهی بخشی در زمینه منابع آلاینده و باقیمانده سموم در میوه ها و سبزیجات، بررسی وضعیت باقیمانده سموم آلی، باقیمانده فلزات سنگین و آلودگیهای میکروبی در میوه و سبزی و فرآورده های آن از سوی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برنامه ریزی و برگزار شد.

تقدیر از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عنوان مرکز تحقیقاتی برتر

17

آذر

تقدیر از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عنوان مرکز تحقیقاتی برتر

در اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی صورت گرفت؛

تقدیر از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عنوان مرکز تحقیقاتی برتر