ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. اعتبارات ویژه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی برای زمستان سال جاری اعلام شد

اعتبار زمستان به میزان 30 میلیون ریال با پوشش 50 درصد برای 4000 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و 6000 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تصویب شد.

ارایه اعتبارات فصل زمستان در 2 مرحله انجام می شود. در مرحله اول، ظرفیت اصلی طرح های اعتباری برای آن دسته از اعضای هیئت علمی و دانشجویانی فعال خواهد شد که در سال جاری، هیچ اعتبار و طرح اعتباری را انتخاب نکرده اند. در مرحله دوم، سایر پژوهشگران می‌توانند به صورت عام و با ظرفیتی محدود از اعتبارات فصل زمستان استفاده کنند.

متقاضیان برای ثبت نام و فعال سازی اعتبارات فصل زمستان با توجه به شرایط ذکر شده، از 9 دی ماه جاری، ساعت 8 صبح میتوانند به پایگاه اینترنتی باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، به نشانی My.LabsNet.ir مراجعه کنند.

تگ ها: