ورود به بخش استارت آپ ها rocket

چشم‌انداز

شناخته شدن به عنوان معتبرترين مركز پژوهش‌های کاربردي كشور در حوزه علوم و فناوري غذايي

و برخوردار از تعاملات مؤثر فراملي با تأکيد بر هويت اسلامي – ايراني

 

هدف پژوهشكده علوم و صنايع غذايي

سازمان پژوهشی منحصربفردي است که با اتکا به منابع انسانی توانمند و خلاق و التزام به اخلاق حرفه‌ای و ارزش‌های جامعه، به انجام پژوهش‌های کاربردی و فناورانه، کمک به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، تربیت پژوهشگر و ارائه مشاوره‌های تخصصی به مراکز تولیدی، صنعتی، علمی، پژوهشی و سایر سازمان‌های مرتبط می پردازد؛ تأکید بر بهبود مستمر و بهره‌وری سازمانی داشته و با بکارگیری و توسعه دانش و فناوری روزآمد، به ارتقاي سلامت و امنیت غذایی در سطح ملی و حضور فعال در عرصه فراملی اهتمام می‌ورزد.

 

ارزش‌هاي محوري 

•    رعايت و پاسداشت فرهنگ اسلامي، ارزشهاي انساني و هويت ملي 

•    مشاركت فعال در رشد و بالندگي علمي و فناوري كشور و مسئوليت پذيري در قبال نيازهاي پژوهشي جامعه

•    ترغيب و نهادينه‌سازي نوآوري، كارگروهي، هم‌افزايي و رقابت سازنده در محيطي پويا و با نشاط 

•    توسعه كيفي منابع انساني به عنوان سرمايه هاي اصلي و حفظ شأن و منزلت آنها

•    تعهد به رعايت اخلاق حرفه‌اي و احترام به آزادانديشي علمي 

•    تعامل سازنده و مؤثر با سازمانهاي علمي و پژوهشي در سطح ملي و فراملي

 

 اهداف کلان 

1.    ارتقاي كارايي و اثربخشي پژوهشهاي كاربردي،  كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنها و ايجاد ظرفيتهاي جديد پژوهشي

2.    ايجاد و توسعه دانش فني، روزآمد نمودن فناوري‌هاي سنتي، بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و بومي سازي آنها متناسب با نياز جامعه با رعايت ملاحظات زيست محيطي

3.    گسترش همكاريهاي مؤثر پژوهشي و فناورانه با مراکز صنعتي، علمي، پژوهشي و ساير سازمان‌هاي مرتبط در سطح ملي و فراملي

4.    بهره‌گيري از نظام‌هاي مديريت اثربخش و ايفاي نقش مؤثر در سياست‌گذاري‌هاي كلان كشور در زمينه‌هاي مرتبط 

5.    توسعه كمي و كيفي منابع انساني متخصص، توانمند، خلاق، متعهد، كارآمد و پاي‌بند به اخلاق حرفه‌اي

6.    تنوع‌بخشي و تأمين منابع مالي پايدار و افزايش جذب منابع مالي از ظرفيت هاي موجود  

7.    ايجاد و گسترش فضاي فيزيكي مناسب و تأمين امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز

 

 راهبردهای کلان

1.    گسترش پژوهشهاي كاربردي ميان‌رشته‌اي 

2.    افزايش توليدات پژوهشي تخصصي و فناورانه 

3.    انجام پژوهشهاي كلان ملي و فراملي

4.    توسعه كمي و كيفي گروه‌هاي پژوهشي

5.    بهبود نظام مديريت منابع انساني (كاركنان و اعضاي هيأت علمي)

6.    تدوين، پياده‌سازي و ارتقاي نظام جامع اطلاعاتي

7.    بازنگري و اصلاح ساختار سازماني

8.    مستندسازي، پايش و بهبود مستمر فرايندها

9.    استفاده كارآمد از قابليت‌ها، توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود 

10.    ايجاد و توسعه فضاي فيزيكي و زيرساخت‌هاي مورد نياز

11.    ايجاد سازوكار مناسب براي تجاري‌سازي نتايج پژوهشي و توليد ثروت

12.    برقراري وگسترش ارتباط اثربخش پژوهشكده با جامعه و صنعت در سطح ملي وفراملي 

13.    توسعه كمي و كيفي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي پژوهش‌محور 

14.    حضور در مراجع ملي مرتبط با حوزه مأموريت و ايفاي نقش فعال و تأثيرگذار 

15.    بهبود نظام مالي و ايجاد ساز و كارهاي افزايش درآمد

16.    توسعه امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مورد نياز 

17.    طراحي و استقرار نظام جامع برنامه‌ريزي، ‌نظارت و ارزيابي عملكرد