ورود به بخش استارت آپ ها rocket
نرگس نجاتی

نرگس السادات نجاتی سرشت

رئیس گروه فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری

n.nejati@rifst.ac.ir

تلفن: 35425356-051 

پوریا صادقی

پویا صادقی

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری- سخت افزار

p.sadeghi@rifst.ac.ir

تلفن: 35425358-051 

 

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از سال 1389 بعنوان یک بخش مستقل با تكیه بر دانایی و توسعه فراگیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی و با تمرکز بر تامین زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب، در راستای تحقق مکانیزه نمودن فرآیندها و در جهت دستیابی به اهداف و انجام ماموریت های موسسه فعالیت می نماید. در شرایط اپیدمی ویروس کرونا، این واحد مسئولیت ایجاد زیرساخت و امکانات لازم برای برگزاری جلسات و کلاسهای مجازی را فراهم نموده و مسئولیت راه اندازی و پشتیبانی آنها را برعهده دارد.

 اهم وظایف و اختیارات:

-  سیاست‌گذاری روند رو به رشد IT در موسسه 

-  بررسی فنی و نظارت بر روند تهیه تجهیزات رایانه‌ای در كلیه واحدها 

-  بررسی و نیاز سنجی سیستم های نرم افزاری مورد نیاز موسسه 

-  تولید و توسعه سیستم های تحت وب مورد نیاز پژوهشگران 

-  ایجاد وب سایتهای مرتبط با همایش ها و سمینارهای بین المللی 

-  نگهداری از شبکه و زیرساخت آن 

-  پشتیبانی و بروز رسانی سرورهای موسسه در داخل و خارج از سازمان و... می‌باشد.