ورود به بخش استارت آپ ها rocket
# نام و نام خانوادگي حوزه سمت تلفن مستقيم شماره داخلي
1 دكتر ابوالفضل پهلوانلو حوزه ریاست و معاونت ها معاون پژوهشي 35425410 5410
2 دكتر عادل بیگ بابایی حوزه ریاست و معاونت ها معاون مالي اداري 35425401 5401
3 دفتر سرپرستی حوزه ریاست و معاونت ها 35425420 5420
4 دكتر مرضیه حسينی نژاد گروه همکاری های علمی و بین المللی رياست گروه همکاری های علمی و بین المللی 35425380 5380
5 آقای علیرضا ارفع رحیمیان گروه همکاری های علمی و بین المللی کارشناس گروه همکاری های علمی و بین المللی 35425338 5338
6 آقای مهدی پاشاخانی گروه همکاری های علمی و بین المللی کارشناس گروه همکاری های علمی و بین المللی 35425382 5382
7 مهندس سروش بشروئی نظارت و ارزیابی رئیس گروه نظارت و ارزیابی 35425326 5326
8 مهندس محمد ایوبي فر طرح و برنامه مدیر طرح و برنامه 35425350 5350
9 مهندس فتانه پورشیرازی طرح و برنامه کارشناس طرح و برنامه 35425351 5351
10 آقای عباس قانع امور مالی و تدارکات مدیر امور مالی و تدارکات 35425320 5320
11 آقای محمد حاتمی امور مالی و تدارکات کارشناس امور مالی و تدارکات 35425321 5321
12 خانم طوبی حسن زاده امور مالی و تدارکات کارشناس امور مالی و تدارکات 35425322 5322
13 خانم سمانه حسین زاده امور مالی و تدارکات کارشناس امور مالی و تدارکات 35425342 5342
14 مهندس یحیی حسینی صابر امور اداری و پشتیبانی مدیر امور اداری و پشتیبانی 35425340 5340
15 مهندس قاسم قلی زاده شوراب امور اداری و پشتیبانی کارشناس تاسیسات 35425407 5407
16 خانم سمیه فهیمی امور اداری و پشتیبانی مسئول دبیرخانه 35425408 5408
17 خانم عاطفه خلخالی روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 35425327 5327
18 دکتر محمدعلی حصاری نژاد گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی مدیر گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی 35425411 5411
19 خانم آزیتا کرمی گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی کارشناس گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی 35425412 5412
20 مهندس زهرا زهرایی گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی کارشناس گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی 35425413 5413
21 دكتر اسماء وردیان گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی رئیس گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی 35425337 5337
22 مهندس سامیه عباسی گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی کارشناس پروه آموزش و تحصیلات تکمیلی 35425414 5414
23 دانشجویان گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی 35425402 5402
24 دکتر راضیه نیازمند كارآفريني و ارتباط با جامعه مدیر كارآفريني و ارتباط با جامعه 35425360 5360
25 مهندس سعید جلالیان كارآفريني و ارتباط با جامعه کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه 35425409 5409
26 خانم طیبه شجاعی دفتر نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی کارشناس دفتر نشریه 35425329 5329
27 مهندس نرگس السادات نجاتی سرشت گروه فناوری اطلاعات رئیس گروه فناوری اطلاعات 35425356 5356
28 مهندس پویا صادقی گروه فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 35425358 5358
29 دکتر جواد فیضی امور آزمایشگاه ها مدیر فنی امور آزمایشگاه ها 35425371 5371
30 مهندس اسماء گلمکانی امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه شیمی عمومی 35425379 5379
31 مهندس حسین رجب نژاد امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه مرکزی 35425311 5311
32 مهندس عاطفه کردجزی امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه فرآوری صنایع غذایی 35425366 5366
33 مهندس زینب زعفرانی امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه بیو فیزیک 35425318 5318
34 مهندس ساره حجی آبادی امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه زیست فناوری 35425312 5312
35 مهندس سحر صالحی امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه نانو ساختار و نانو فناوری 35425319 5319
36 مهندس مرتضی محمدی امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه فناوری های نوین 35425307 5307
37 امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه فرمولاسیون 35425415 5415
38 دکتر سمیرا یگانه زاد گروه فرآوری مواد غذایی هیات علمی گروه فرآوری مواد غذایی 35425365 5365
39 دکتر مسلم جهانی گروه شیمی مواد غذایی مدیر گروه شیمی مواد غذایی 35425370 5370
40 دکتر مرضیه رضوی زاده گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی مدیرگروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی 35425376 5376
41 دکتر مصطفی شهیدی گروه شیمی مواد غذایی هیآت علمی گروه شیمی مواد غذایی 35425384 5384
42 مهندس زهرا خدا بخشی امور آزمایشگاه ها دبیرخانه آزمایشگاه مرکزی 35425317 5317
43 دکتر منیر السادات شاکری گروه زیست فناوری مواد غذایی مدیر گروه زیست فناوری مواد غذایی 35425390 5390
44 مهندس مریم غیور کاظمی گروه زیست فناوری مواد غذایی کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی 35425311 5311
45 دکتر بهروز قرآنی گروه نانو فناوری مواد غذایی مدیر گروه نانو فناوری مواد غذایی 35425388 5388
46 دکتر آرام بستان گروه نانو فناوری مواد غذایی هیات علمی گروه نانو فناوری مواد غذایی 35425388 5388
47 دکتر سارا ناجی طبسی گروه نانو فناوری مواد غذایی مدیر مرکز اسناد و کتابخانه 35425381 5381
48 دکتر رسول کدخدایی گروه نانو فناوری مواد غذایی هیآت علمی نانو فناوری مواد غذایی 35425389 5389
49 دکتر ابراهیم فولادی گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی هیات علمی گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی 35425387 5387
50 دکتر حسین زمانی خادمانلو گروه طراحی ماشین آلات مواد غذایی هیآت علمی طراحی ماشین آلات مواد غذایی 35425336 5336
51 آقای ابراهیم صدیقی خدمات خدمات 35425309 5309
52 آقای مصطفی میرزایی خدمات خدمات 35425309 5309
53 آقای ناصر کیوانی خدمات انتظامات 35425359 5359
54 دکتر محمدرضا عبدالهی مقدم گروه شیمی مواد غذایی هیآت علمی گروه شیمی مواد غذایی 35425375 5375
55 دکتر سیدمهدی میرزابابایی گروه طراحی ماشین آلات مواد غذایی مدیر گرو طراحی ماشین آلات مواد غذایی 35425362 5362
56 دکتر محسن حیدری گروه طراحی ماشین آلات مواد غذایی هیآت علمی گروه طراحی ماشین آلات صنایع غذایی 35425405 5405
57 دکتر علی رافع گروه فرآوری مواد غذایی مدیرگروه فرآوری مواد غذایی 35425416 5416
58 دکتر بهاره عمادزاده گروه نانو فناوری مواد غذایی هیآت علمی گروه نانوفناوری مواد غذایی 35425385 5385