ورود به بخش استارت آپ ها rocket
# نام و نام خانوادگي حوزه سمت تلفن مستقيم شماره داخلي
1 دكتر جواد فیضی حوزه ریاست و معاونت ها معاون پژوهش و فناوری 35425410 5410
2 دكتر عادل بیگ بابایی گروه شیمی مواد غذایی هیات علمی گروه شیمی مواد غذایی 35425316 5316
3 دفتر سرپرستی حوزه ریاست و معاونت ها 35425420 5420
4 دكتر بهروز قرآنی گروه همکاری های علمی و بین المللی رياست گروه همکاری های علمی و بین المللی 35425380 5380
5 علیرضا ارفع رحیمیان گروه همکاری های علمی و بین المللی کارشناس گروه همکاری های علمی و بین المللی 35425382 5382
6 مهدی پاشاخانی مرکز اسناد و کتابخانه کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه 35425419 5419
7 مهندس سروش بشروئی حوزه ریاست و معاونت ها معاون اداری و مالی 35425401 5401
8 مهندس محمد ایوبي فر طرح و برنامه مدیر طرح و برنامه 35425350 5350
9 مهندس فتانه پورشیرازی طرح و برنامه کارشناس طرح و برنامه 35425351 5351
10 سمانه حسین زاده امور مالی و تدارکات مدیر امور مالی و تدارکات 35425320 5320
11 ابراهیم صدیقی امور مالی و تدارکات کارشناس امور مالی و تدارکات 35425322 5322
12 طوبی حسن زاده امور مالی و تدارکات کارشناس امور مالی و تدارکات 35425321 5321
13 مهندس یحیی حسینی صابر امور اداری و پشتیبانی مدیر امور اداری و پشتیبانی 35425340 5340
14 مهندس قاسم قلی زاده شوراب امور اداری و پشتیبانی کارشناس تاسیسات 35425407 5407
15 سمیه فهیمی امور اداری و پشتیبانی مسئول دبیرخانه 35425408 5408
16 احمدرضا یعقوبیان روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 35425338 5338
17 دکتر محمدعلی حصاری نژاد گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی مدیر گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی 35425411 5411
18 آزیتا کرمی گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی کارشناس امور جذب 35425412 5412
19 مهندس زهرا زهرایی گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی کارشناس گروه امور پژوهشی و پذیرش طرح های کاربردی 35425413 5413
20 دكتر اسماء وردیان گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی رئیس گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی 35425337 5337
21 مهندس سامیه عباسی گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی کارشناس امور آموزش و تحصیلات تکمیلی 35425414 5414
22 دانشجویان گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی 35425402 5402
23 دکتر راضیه نیازمند كارآفريني و ارتباط با جامعه مدیر كارآفريني و ارتباط با جامعه 35425360 5360
24 مهندس سعید جلالیان كارآفريني و ارتباط با جامعه کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه 35425409 5409
25 طیبه شجاعی دفتر نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی کارشناس دفتر نشریه 35425329 5329
26 مهندس نرگس السادات نجاتی سرشت گروه فناوری اطلاعات رئیس گروه فناوری اطلاعات 35425356 5356
27 مهندس پویا صادقی گروه فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 35425358 5358
28 مهندس اسماء گلمکانی امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه شیمی عمومی 35425379 5379
29 مهندس عاطفه کردجزی امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه فرآوری صنایع غذایی 35425366 5366
30 مهندس زینب زعفرانی امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه بیو فیزیک 35425318 5318
31 مهندس ساره حجی آبادی امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه زیست فناوری 35425312 5312
32 دکتر سحر صالحی امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه نانو ساختار و نانو فناوری 35425319 5319
33 دکترمرتضی محمدی كارآفريني و ارتباط با جامعه کارشناس آموزش 35425307 5307
34 امور آزمایشگاه ها آزمایشگاه فرمولاسیون 35425415 5415
35 دکتر سمیرا یگانه زاد گروه فرآوری مواد غذایی هیات علمی گروه فرآوری مواد غذایی 35425365 5365
36 دکتر مسلم جهانی گروه شیمی مواد غذایی مدیر فنی امور آزمایشگاههای موسسه 35425370 5370
37 دکتر مرضیه رضوی زاده گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی مدیرگروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی 35425376 5376
38 دکتر مصطفی شهیدی گروه شیمی مواد غذایی مدیرگروه گروه شیمی مواد غذایی 35425370 5370
39 مهندس زهرا خدا بخشی امور آزمایشگاه ها دبیرخانه آزمایشگاه مرکزی 35425317 5317
40 دکتر محبوبه سرابی گروه زیست فناوری مواد غذایی مدیر گروه زیست فناوری مواد غذایی 35425390 5390
41 مهندس مریم غیور کاظمی گروه زیست فناوری مواد غذایی کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی 35425311 5311
42 دکتر بهروز قرآنی گروه نانو فناوری مواد غذایی مدیر گروه نانو فناوری مواد غذایی 35425388 5388
43 دکتر آرام بستان گروه نانو فناوری مواد غذایی مدیر گروه نانو فناوری مواد غذایی 35425388 5388
44 دکتر سارا ناجی طبسی گروه نانو فناوری مواد غذایی مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی موسسه 35425381 5381
45 دکتر رسول کدخدایی گروه نانو فناوری مواد غذایی هیآت علمی نانو فناوری مواد غذایی 35425389 5389
46 دکتر ابراهیم فولادی گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی هیات علمی گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی 35425387 5387
47 دکتر حسین زمانی خادمانلو گروه طراحی ماشین آلات مواد غذایی هیآت علمی طراحی ماشین آلات مواد غذایی 35425336 5336
48 حمید بیات خدمات خدمات 35425309 5309
49 مصطفی میرزایی خدمات خدمات 35425309 5309
50 جواد حامدی فر خدمات انتظامات 35425359 5359
51 دکتر محمدرضا عبدالهی مقدم گروه شیمی مواد غذایی هیآت علمی گروه شیمی مواد غذایی 35425375 5375
52 دکتر سیدمهدی میرزابابایی گروه طراحی ماشین آلات مواد غذایی مدیر گرو طراحی ماشین آلات مواد غذایی 35425362 5362
53 دکتر محسن حیدری گروه طراحی ماشین آلات مواد غذایی هیآت علمی گروه طراحی ماشین آلات صنایع غذایی 35425405 5405
54 دکتر علی رافع گروه فرآوری مواد غذایی مدیرگروه فرآوری مواد غذایی 35425416 5416
55 دکتر بهاره عمادزاده گروه نانو فناوری مواد غذایی مدیر مرکز اسناد و کتابخانه 35425385 5385