ورود به بخش استارت آپ ها rocket
+6

گروه زیست فناوری مواد غذایی با بهره‌گیری از توان علمی اعضای گروه و بکارگیری تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی به انجام پژوهش های علمی و کاربردی در زمینه های تخصصی علوم و صنایع غذایی با رویکرد زیست فناوری می‌پردازد. بخشي از فعاليت هاي این گروه ارايه خدمات به سازمان ها و مراكز آموزشي، پژوهشي و صنعتي، و همچنين تربيت نيروي انساني متخصص در مقطع دكتراي صنایع غذایی (پژوهش محور) در گرایش بیوتکنولوژی مواد غذایی مي باشد.

 

زمینه های پژوهشی گروه:

شناسایی و فرآوری ترکیبات زیستی و متابولیت‌های ثانویه با استفاده از میکروارگانیسم‌ها (منشاء باکتریایی – قارچی)؛

فرمولاسیون و فرآوری محصولات غذایی پروبیوتیک و سین‌بیوتیک؛

ریزپوشانی و روش های افزایش بقای باکتری های پروبیوتیک در در شرایط استرس، فرآوری و ماندگاری محصول؛

بکارگیری روش های زیستی و فرایندهای تخمیری در فرمولاسیون محصولات غذایی رژیمی و فراسودمند؛

حذف یا شناسایی سموم میکروبی و آلاینده های بیولوژیک با بکارگیری روش های نوین ملکولی؛

طراحی و ساخت حسگرهای زیستی؛

تولید و بهبود کمی و کیفی ترکیبات موثره طبیعی با منشاء گیاهی؛

بهره گیری از ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی به روش های زیستی.

 

همچنین این گروه با تشکیل کارگروه های تخصصی ذیل، فعالیت های پژوهشی خود را اعم از تدوین و اجرای پروژه های تحقیقاتی، سامان دهی می‌کند:

1- کارگروه بررسی کاربرد گیاهان دارویی در محصولات غذا دارویی با تاکید ویژه بر گیاهان دارویی منطقه شامل زعفران، زیره سیاه، زرشک؛

2- کارگروه بررسی کاربرد متابولیت های ثانویه دارویی با منشاء طبیعی شامل ترکیبات دارویی گیاهی و میکروبی؛

3- کارگروه بررسی استفاده از پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها در محصولات غذایی؛

4- کارگروه بررسی شناسایی و مدیریت آلاینده های زیستی مواد غذایی و افزایش ضریب ایمنی مواد غذایی.

 

اعضای هیات علمی گروه:

نام و نام خانوادگی زمینه فعالیت مرتبه علمی
دکتر محبوبه سرابی (مدیر گروه) میکروبیولوژی مواد غذایی دانشیار
دکتر عبدالله ملافیلابی بیوتکنولوژی گیاهان زراعی  دانشیار
دکتر مرضیه حسینی نژاد بیوتکنولوژی مواد غذایی استاد
دکتر سید مهدی زیارت نیا بیوتکنولوژی گیاهی استاديار
دکتر ابوالفضل پهلوانلو بیوتکنولوژی میکروبی مواد غذایی استاديار
دکتر منیرالسادات شاکری میکروبیولوژی مواد غذایی استاديار

 

کارشناسان گروه:

 

نام و نام خانوادگی عنوان آزمایشگاه
مهندس ساره حجی آبادی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی زیست فناوری مواد غذایی
مهندس مریم غیور کاظمی  کارشناس ارشد بیوشیمی  میکروبیولوژی مواد غذایی

 

آزمایشگاه های گروه:

آزمایشگاه زیست فناوری مواد غذایی 

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی 

باغ گیاه شناسی (گیاهان دارویی)