ورود به بخش استارت آپ ها rocket


این آزمایشگاه با مجهز بودن به امکانات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و بهره گیری از تجارب کارشناسان کارآزموده و مجرب در زمینه میکروبیولوژی مواد غذایی در اجرای طرحهای پژوهشی، ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره به واحدهای صنعتی و همکاری با سازمان های کنترل کیفیت و نظارت بر مواد غذایی و اجرای پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص میکروبيولوژي مواد غذایی فعالیت دارد. شماری از تجهیزات موجود در آزمایشگاه عبارتند از اسپکترو فتومتر، استوماچر، انواع انکوباتورهای تخصصی شیکردار و سرد، میکروسکوپ نوری و...می باشد.