ورود به بخش استارت آپ ها rocket آزمایشگاه نانو فناوری با هدف انجام تحقیقات بر روی درون پوشانی مواد  موثره ترکیبات غذایی (غذا داروها)، طراحی و ساخت نانو حسگرهای شناساگر تقلب ها و باقیمانده سموم موجود در مواد غذایی ، نانوکامپوزیتها و نانو پوشش های قابل استفاده در صنایع غذایی و بسته بندی مواد غذایی، مطابق با استانداردهای جهانی راه اندازی و تجهیز شده است. این آزمایشگاه با رویکرد استفاده از آخرین فناوری های نوین و برخورداری از تجهیزات مدرن و اعضای هیات علمی و کارشناسان مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای و انجام پژوهش های کاربردی مشترک با واحدهاي صنعتي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشکده ها در زمینه های مشترک می باشد. برخی از خدمات قابل ارائه توسط این آزمایشگاه شامل  ایجاد پوشش نانو متری بر روی سطح ، تعیین اندازه ، جرم ملکولی و پتانسیل زتا برای ذرات نانو و میکرو ، بررسی پروفایل رهایش در محیط شبیه سازی شده معدوی  و رودوی، بررسی میزان فعالیت فتو کاتالیستی نانو ذرات و نانو پوشش ها، همگن سازی سوسپانسیون با پروب فرا صوت، اندازه گیری الکتروشیمیایی (ولتامتری،آمپرامتری و آمپدانس) می باشد. همچنین دستگاه های  تفرق نور پویا، پوشش دهی چرخشی، هموژنایزر التراتوراکس، روبشگر مافوق صوت، اتولب از جمله تجهیزات موجود دراین بخش می  باشد.

 همچنین این آزمایشگاه به عنوان عضو شبکه آزمایشگاهی ستاد نانو علاوه بر ارائه خدمات تخصصی فوق ، به عنوان پل ارتباطی محققان، دانشجویان، دانش پژوهان و صنعتگران با سایر مراکز تحقیقاتی عضو شبکه عمل می نماید.