ورود به بخش استارت آپ ها rocket


آزمایشگاه بیوفیزیک مواد غذایی با هدف انجام تحقیقات پیشرفته در حوزه کلوئیدهای غذایی را ه‌اندازی و تجهیز شده است. این آزمایشگاه با رویکرد استفاده از آخرین فناوری‌های نوین و برخورداری از تجهیزات مدرن آماده ارائه خدمات فنی و تخصصی و انجام پروژه‌های کاربردی مشترک با مراكز صنعتي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در زمینه سامانه‌های کلوئیدی مورد علاقه به ویژه نانوامولسیون‌ها، نانو حامل‌ها، نانوذرات و نانوساختارهای غذایی، الکتروریسی و جایگذاری مولکولی با هدف رهایش تدریجی و انتقال هدفمند می‌باشد. مهم‌ترين تجهيزات موجود در اين آزمايشگاه عبارتند از دستگاه ویسکومتر چرخشی ، اندازه‌گیری کشش‌سطحی و بین‌سطحی مایعات و سامانه‌هاي کلوئیدي، الکتروریسی ، پردازشگر فراصوت قوي، سانتريفوژ يخچالدار و همگن‌ساز فشاربالا مي‌باشد.