آزمایشگاه ها

  کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی مسیر جاده مشهد / قوچان

  ایمیل:   clab@rifst.ac.ir

  تلفن:   05135425317

  فکس:   05135425406

جهت ارسال پیام فرم زیر را تکمیل نمایید.