ورود به بخش استارت آپ ها rocket

برقراری نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست در محیط‌های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری جهت حفظ ایمنی و سلامت استفاده‌کنندگان از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین شاغلین در آن بخش جزو الزامات قانونی هر مؤسسه می‌باشد. واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست، یک ابزار مؤثر برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمان‌ها است که با ایجاد بستر  فرهنگی خلاق و نگرشی نو و نظام‌مند به تبیین تأثیر متقابل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این طریق خطرها و چالش‌ها را به طور منظم و ساختاری مورد ارزیابی و کنترل قرار داده و روش های پیشگیرانه ارائه می‌دهد. ایجاد محیط‌های کاری ایمن، سالم و بدون حادثه، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، کنترل مواجهه افراد با عوامل زیان‌آور، اجرای کارآمد و اثربخش مطالعات شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک‌ها و مدیریت آنها، از اهداف عمده این واحد است.

 

چشم انداز 

اهتمام در جهت جلوگیری و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از انجام آزمایش‌های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، حفظ و ارتقای سطح سلامت اساتید، کارشناسان و دانشجویان ، کاهش تعداد حوادث تا حد صفر، ارتقای محیط سالم و  ایمن و حفاظت محیط‌زیست

 

وظایف واحد ایمنی، بهداشت و محیط‌ زیست

1-استقرار، راهبری، توسعه و ممیزی نظام مدیریت  بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست

2-تدوین و تصویب دستورالعمل‌های مرتبط برای بخش‌های تابعه مؤسسه

3- تدوین و راه‌اندازی دوره‌های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست برای گروه‌های مختلف مؤسسه متناسب با فعالیت‌های اجرایی آنها

4-صدور گواهینامه دوره‌های آموزشی

5-نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌های مصوب شورا و نظارت مستمر

6-انجام امور مربوط به ارتقای مؤسسه در زمینه‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

7- تصویب اعتبارات برای اجرای نظام HSE در مؤسسه

8-برنامه‌ریزی جهت امحاء یا تصفیه پسماندهای آزمایشگاهی

9-تعیین فواصل زمانی مناسب جهت بررسی دوره ای سلامت کارکنان شاغل در آزمایشگاه‌ها